Nordisk nyheitsbrev 6. juli 2020

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Dype samfunnskriser kan føre med seg tilbakeslag for likestillingen

-Det er framfor alt kvinner som møter og pleier syke og eldre under pandemien - en effekt av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, skriver Abid Raja og de andre likestillingsministrene. Verdien av kvinners samfunnsbærende rolle framstår kanskje tydeligere enn noensinne. Men vi risikerer tilbakeslag i form av arbeidsrelaterte sykdommer på grunn av langvarig stress og overbelastning hos en stor gruppe kvinner i Norden i pandemiens spor. Les mer på nrk.no

 
 
 
 

Hans Egede-statuen i Nuuk blir ståande der den står

3. juli starta folkeavstemminga på nett om kva som skal skje med Hans Egede-statuen i Kolonihavnen i Grønlands hovudstad Nuuk. Folkeavstemminga varer til i morgon, 21. juli. Alternativa er å flytte statua eller la den bli ståande. Men om det ikkje skjer enorme endringar siste døgnet, vil statuen bli ståande. Her er lenke til avstemminga.

 
 
 
 

Grønland møter USA - utanriksministernmøte i København

Grønlands landsstyremedlem for utanrikssaker, Steen Lynge, Demokraatit - Demokraterne,  møter USAs utanriksminister Mike Pompeo i København onsdag. Danmarks utanriksminister Jeppe Kofoed er vert. Også Jenis á Rana, ansvarleg for utanrikssaker er med. Frå Grøn-lands side står både dei ferske amerikanske initiativa i Grønland, med lån og eige konsulat på saklista. Og den viktigaste saka er å få servicekontrakten for den amerikanske basen i Pituffik i nord tilbake til grønlandske firma. Les meir på knr.gl

 

 
 
 
 

Beste kvartal for Ålandsbanken

Andre kvartarl 2020 er det beste i Ålands-bankens historie. Første halvår er 40% betre enn første halvår i 2019, og særleg er det Ålandsbankens verksemd i Sverige som bidrar til det gode resultatet. - Vi ser ännu inte några stigande nivåer av oskötta krediter på grund av pandemin, men vi förväntar oss att de negativa effekterna kommer att synas tydligare inkommande vinter, seier administrerande direktør Peter Wiklöf i ei pressemelding. Les meir frå Ålands radio her

 
 
 
 

Danske Bank med svakt resultat

Danske Bank melder at resultatet for første halvår 2020 er svakt, og at banken må seie opp medarbeidarar. - Halvårsresultat blev påvirket af betydelige værdiforringelser, der primært skyldes vores rettidige tilpasning til de økonomiske effekter af coronavirus-pandemien såvel som for fald i oliepriserne", skriv banken. Les meir på dr.dk

Også svenske Nordea presenterer svake resultat for første halvår, melder Sveriges Radio.

 
 
 
 

Høyr norsken, svensken og dansken

Nesten ein time i månaden, om Norge, Sverige og Danmark på NRK P2. Hilde Sandvik, redaktør i broen.xyz, leiar samtalene med frå venstre Åsa Linderborg (S), Hilde Sandvik (N) og Hassan Preisler (DK). Her er lenke til programma fram til sommarferien, - ei god oppvarming til nye program frå hausten.

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i. I 2020 er Interreg-ordningane 30 år. Dette blir markert med klima, ungdoms-satsingar og nabosamarbeid som hovudtema.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre.

 

Nordiske arrangement er avhengig av smittevernsituasjonen, og vi gir oppdatert informasjon om utsetjingar og endringar på www.nordeninfo.no.

 

 
 
 
 

www.nordeninfo.no alltid oppdatert

Det nordiske nyheitsbrevet vårt kjem annankvar mandag kl 1000. Det blir sendt til rundt 4000 mottakarar. Blant dei er alle fylkestingsmedlemmer og nøkkelpersonar i fylkesadministrasjonane, og politisk og administrativ leiing i alle norske kommunar. I tillegg er det mange mottakarar i andre miljø som arbeider med nordisk og regionalt samarbeid. Besøk også heimesidene våre, alltid oppdatert med nyheiter om nordisk samarbeid, støtteordningar, nordisk arrangementskalender, partnarsøk for Norden og Interreg, og Norge leser nordisk. Sjekk også facebooksida vår.

 

 
 
 
 
 

Neste søknadsfristar hos Nordisk kulturfond: Opstart med løpande søknadsfrist og svar i løpet av 20 dagar, prosjektstøtte tre gongar i året med første frist 1.10. Det nye programmet Globus har pilotprosjekt i 2020, og åpnar for søknadar frå 2021. Merk at det er ny søknadsportal.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Neste søknadsfrist er tidleg i 2021.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar. Fristar for første del av 2020: Mobilitets-støtte 17.8., kultur- og språk-programmet for ungdom - Volt 31.8., kultur og kunst 10.9., Norden 0-30 (tidlegare NORDBUK for barn og unge) 2.10, nettverksstøtte 9.10. Frist for residensstøtte blir publisert snart.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no