Pressemeddelelse
27. marts 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grønt lys til Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

 
 
 
 

HOFOR og Frederiksberg Forsyning har nu fået officiel tilladelse til at anlægge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel fra Gl. Kongevej/Vodroffsvej til Kalvebod Brygge med udløb i Københavns Havn. I løbet af foråret går første fase af arbejdet i gang omkring Halmtorvet.

 
 
 
 
 
 
 
 

Tunnelprojektet, der er en del af sikringen af København og Frederiksberg mod oversvømmelser efter skybrudshændelser, forventes at stå helt færdigt i 2025.

 

Projektet har været i offentlig høring ad flere omgange, og senest har en rapport om konsekvenserne for miljøet samt et udkast til såkaldt VVM-tilladelse været i offentlig høring fra oktober til december 2019.
 

Efter er par mindre justeringer, som bl.a. omhandler skærpede vilkår for vibrationer, er projektet nu blevet endeligt godkendt af Frederiksberg og Københavns Kommuner samt af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Tilladelser og materialer kan ses på: www.kk.dk/annonceringsportalen, hvor der fortsat er klagefrist frem til 16. april 2020.

 

- Vi er meget glade for tilladelsen til dette projekt, som er en helt central brik i det store puslespil, som vi i disse år lægger for at kunne lede skybrudsvand væk fra byens overflader, siger projektleder i HOFOR Marius Andersen Bruce.
 

Dialog med naboer
- Vi tilrettelægger arbejdet, så det generer mindst muligt, og inddrager og samarbejder med repræsentanter for naboer - beboere og virksomheder - til projektet, så alle føler sig godt informeret om, hvad der skal ske hvornår og kan give deres besyv med omkring de udfordringer, som kan opstå undervejs i sådan en byggeproces, siger Marius Andersen Bruce.

 

Tre byggepladser
Tunnelen, der bliver 1,3 kilometer lang og skal løbe ca. 17 meter nede i jorden, får etableret tre midlertidige arbejdsskakte med tilhørende byggepladser, hhv. ved Vodroffsvej/ Gl. Kongevej, ved Gasværksvej/Halmtorvet, og ved Kalvebod Brygge 45.

- Borearbejdet vil ske fra skaktene i hver ende og i retning mod skakten i midten ved Halmtorvet, hvor boremaskinerne efter endt arbejde hejses op. Den største byggeplads etableres ved Kalvebod Brygge på en midlertidig opfyldning i havnen, siger projektleder i HOFOR Marius Andersen Bruce.

 

Inden den første byggeplads etableres på Hamtorvet lige ved Gasværksvej i juli, vil der skulle ske omlægning af nogle rør og ledninger under jorden. Dette arbejde går i gang i april. De to andre byggepladser etableres først i løbet af 2021.

 

Når projektet er færdigt i 2025, vil der ikke være synlige spor på overfladen bortset fra en flot designet pumpestation ved Kalvebod Brygge.

 

Man kan se illustrationer, tidsplaner og beskrivelser på projektets hjemmeside: www.hofor.dk/Kalvebodbryggeskybrudstunnel.

 

Billedtekst:

Den 1,3 kilometer lange Kalvebod Brygge Skybrudstunnel skal løbe ca. 17 meter under jorden og have udløb i Københavns Havn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Thomas Scott Lund

Kommunikationsrådgiver, HOFOR

Mail: thlu@hofor.dk

Tlf. 27952139

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.

 
 
 
 

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35, DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

www.hofor.dk