Nyhedsbrev 16. marts 2022
 
 
 
 

Nyhedsbrev fra Ankenævnet på Energiområdet

 
 
 
 

Ankenævnet på Energiområdet udgiver årsberetning for 2021

 
 
 
 

Nævnet har netop offentliggjort sin årsberetning for 2021, og det har været et godt år for nævnet med en jævn tilgang af sager. Samtidig er sagsbehandlingstiden kortere i 2021 sammenlignet med 2020. I dette nyhedsbrev får du nogle af de vigtigste oplysninger og tal fra årsberetningen - og selvfølgelig link til selve beretningen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nævnets formand udtaler følgende om årsberetningen:

 

"Nævnet offentliggjorde den 4. marts 2022 sin årsberetning for 2021. Her vil jeg blot fremhæve, at det har været et godt år for nævnet. På trods af COVID-19 med hjemmearbejde holdt nævnet skruen i vandet med en jævn tilgang af sager og flere afsluttede sager end i de foregående år, ligesom sagsbehandlingstiden var kortere end i 2020.

 

I 2021 behandlede nævnet flere klager over telesalg end i de foregående to år tilsammen. Dette illustrerer et marked, hvor der er kamp om kunderne, men at det da er vigtigt, at selskaberne overholder reglerne om forbud mod uanmodet telefonisk henvendelse til forbrugere."

 

Poul Gorm Nielsen, dommer ved Københavns Byret og formand for Ankenævnet på Energiområdet

 

 
 
 
 

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte post@energianke.dk

 
 
 
 

Du får dette nyhedsbrev, fordi du tidligere har givet samtykke til, at vi må sende det til dig.

Ønsker du at ophæve dit abonnement, kan du gøre det her:

 
Afmeld nyhedsbrev
 

Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens privatlivspolitik