Ny hensigtserklæring om samarbejde mellem Syddansk Universitetsbibliotek og Odense Bibliotekerne

 
 
 
 

Et allerede godt samarbejde mellem Syddansk Universitetsbibliotek og Odense Bibliotekerne bliver formaliseret og styrket markant. Fremover skal institutioner arbejde sammen om blandt andet musikformidlingen, gymnasiebetjeningen og magasinfaciliteter.

 
 
 
 

By- og kulturrådmand Jane Jegind og rektor Henrik Dam

 
 
 
 

Det er de to største biblioteker i Region Syddanmark, som indleder et tættere samarbejde. Fredag middag underskrev by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) og rektor Henrik Dam en hensigtserklæring, som betyder fælles udvikling på en række områder mellem Syddansk Universitetsbibliotek og Odense Bibliotekerne.

 

De to institutioner har allerede arbejdet sammen på udvalgte enkeltområder, og disse forløb har været så vellykket, at der har været grundlag for et udvidet og tættere samarbejde - til gavn for forskning, uddannelse, lokalsamfundet og regionens borgere.

 

- Samarbejdet vil styrke bibliotekstilbuddet for borgere og studerende i Odense og resten af regionen. Den giver mulighed for at bruge eksisterende ressourcer bedre, samt foretage fælles investeringer i teknologi og nye tilbud til brugerne. Jeg glæder mig ligeledes over, at hensigtserklæringen er vokset frem på baggrund af et allerede godt samarbejde mellem parterne. Der er store gevinster at hente ved at række hånden ud, siger Jane Jegind.

 

I hensigtserklæringen er der defineret en række samarbejdsområder, hvor Syddansk Universitetsbibliotek og Odense Bibliotekerne fremover vil assistere hinanden.

 

Det drejer sig om følgende områder:

 • Musikformidlingen med fælles drift af samling, publikumsbetjening samt fagligt samarbejde mellem Musikkonservatoriets Bibliotek og Odense Bibliotekerne.
   
 • IT-samarbejde omkring fælles drift af bibliotekssystemer.
   
 • Samarbejde om udvikling og udveksling af data og datagenererede serviceområder til udvikling af bibliotekstilbuddet hos begge parter.
   
 • Fælles indsats om biblioteksbetjeningen af de gymnasiale uddannelser i Odense og på Fyn.
   
 • Samarbejde om materialebestand og anvendelse af lagerkapacitet, depot- og magasinfaciliteter.
   
 • Undersøgelse af fælles drift af læsesalstilbud med studiefaciliteter i Odense centrum.

- Hensigtserklæringen er en udvidelse af det hidtidige gode samarbejde mellem Syddansk Universitetsbibliotek og Odense Bibliotekerne. Vi lever i en tid, hvor vi alle har et ansvar for at sikre, at borgere og beslutningstagere har den bedste adgang til viden, og her spiller bibliotekerne en uvurderlig rolle. Med denne erklæring samler vi kræfterne endnu mere til gavn for det samfund, som vi betjener, siger SDU's rektor, Henrik Dam.

 

Det nye samarbejde bliver forankret i ledelsen hos Syddansk Universitetsbibliotek og Odense Bibliotekerne, og der vil blive etableret arbejdsgrupper for hvert enkelt samarbejdsområde.

 

FAKTA

Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) er et i bibliotekslovens forstand "statsligt lovbibliotek", dvs. et uddannelses- og forskningsbibliotek for SDU's studerende, forskere, undervisere, samt offentligheden. Biblioteket varetager bibliotekstjenester til SDU's ansatte ved en række regionssygehuse samt en række service- og samarbejdsaftaler med eksterne parter på biblioteksområdet, herunder museer m.fl.

 

Odense Bibliotekerne er den ledende del af Odense Biblioteker og Borgerservice (OBB) og er folkebibliotek for Odense Kommune og centralbibliotek for de fynske biblioteker på basis af en rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Hovedbiblioteket er baseret i Borgernes Hus i Odense og er som sådan indskrevet i Odense Kommunes vækststrategi om Odenses udvikling fra stor dansk by til dansk storby.

 

 
 
 
 
Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf. 20 91 10 31

Kent Skov Andreasen, bibliotekschef for Odense Bibliotekerne, tlf. 20 12 44 00

Bertil F. Dorch, bibliotekschef for Syddansk Universitetsbibliotek, tlf. 65 50 26 83

 

Vedhæftede filer

Underskrift på SDU
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odense Kommune - Flakhaven 2 - 5000 Odense C - Telefon: 78 73 57 94