Pressemeddelelse 22. maj 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUH indkalder en mindre gruppe kvinder til ekstra brystkræftundersøgelse

 
 

En mindre gruppe kvinder har fået tilbudt en undersøgelse på Odense Universitetshospital, der ikke lever fuldt ud op til de faglige retningslinjer. Disse kvinder vil nu blive indkaldt til en ekstra undersøgelse.

 
 

Odense Universitetshospital (OUH) indkalder en gruppe af kvinder til en udvidet undersøgelse for brystkræft. Det drejer sig om de såkaldte mastalgi-patienter, der har oplevet distinkte stikkende smerter i brystet.

 

911 mastalgi-patienter, hvor der ikke er mistanke og kun en mindre risiko for at udvikle brystkræft, har på OUH siden april 2016 fået tilbudt en mindre omfattende undersøgelse bestående af en røntgenundersøgelse af brystet - en såkaldt mammografi.

 

Patienter med kræft-mistanke har i hele perioden fået større undersøgelse
Alle kvinder, der bliver henvist til OUH med en konkret mistanke om brystkræft, har i hele perioden fået en omfattende kræftundersøgelse. Det drejer sig om en såkaldt klinisk mammografi, der består af tre elementer:

 

1.     en røntgenundersøgelse af brystet

2.     en klinisk undersøgelse

3.     en ultralydsskanning af brystet.

 

Usikkerhed i forhold til faglige retningslinjer

Det er lægerne på OUH, der har foretaget en faglig vurdering og kommet til konklusionen, at røntgenundersøgelsen var tilstrækkelig i de tilfælde, hvor der ikke var mistanke om kræft. I januar 2019 blev man imidlertid usikker på, om den mindre omfattende undersøgelse var i overensstemmelse med de faglige retningslinjer i Danmark. Derfor besluttede sundhedspersonalet at give en fuld klinisk mammografi til disse kvinder.

 

Derudover henvendte Region Syddanmark sig 9. april på vegne af OUH til Styrelsen for Patientsikkerhed og spurgte om den mindre omfattende undersøgelse, som man har praktiseret på OUH, var i overensstemmelse med de faglige retningslinjer.

 

Disse mindre omfattende undersøgelser gælder foruden mastalgi-patienterne også patienter i alderen 40-49 år, der er arveligt disponeret for brystkræft.

 

OUH vil indkalde patienter
OUH har fremlagt en handleplan for kvinderne, der er arveligt disponeret for kræft, og disse i alt 299 kvinder bliver allerede nu tilbudt en fuld klinisk mammografi i forbindelse med deres årlige undersøgelse. Denne handleplan er i styrelsens øjne tilfredsstillende.

 

Ud af de i alt 911 mastalgi-patienter mener styrelsen, at kun dem, der har oplevet distinkte, stikkende smerter i brystet, skal indkaldes til en klinisk mammografi. Dette gælder kun kvinder, der er blevet undersøgt inden for de sidste 2 år, og som ikke er blevet undersøgt med en klinisk mammografi i forvejen.

 

OUH har endnu ikke overblik over antallet, men lægelig direktør på OUH Peder Jest oplyser, at sygehuset er i gang med at identificere og indkalde de berørte kvinder.

 

- Vi vil naturligvis følge styrelsens anvisninger. Afdelingen er allerede nu i gang med at identificere og indkalde kvinderne og meget tyder på, at det kun er en meget lille andel af dem, der skal kontaktes. De vil få et brev i deres digitale postkasse og et telefonnummer til en hotline, så de kan få svar på eventuelle spørgsmål.

 

Intet tyder på, at de berørte kvinder har fået kræft
Peder Jest beklager, at kvinderne ikke har fået den fulde undersøgelse:

 

- Jeg vil gerne undskylde over for de patienter, der kan være blevet utrygge ved ikke at have fået en undersøgelse, der stemmer overens med de faglige retningslinjer. Vores specialister har vurderet, at en røntgenundersøgelse af brystet var tilstrækkeligt, men vi skal naturligvis følge retningslinjerne, og derfor har vi nu allerede rettet ind.

 

Odense Universitetshospital har efter at have gennemgået regionale data ikke kunnet konstatere, at nogen af ovennævnte kvinder siden har fået brystkræft.

 

På de tre andre sygehuse i Region Syddanmark; Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus har man i hele perioden givet fuld klinisk mammografi til de to grupper af kvinder.

 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Peder Jest, lægelig direktør, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark, telefon 40 82 73 41

Region Syddanmark
 
Social media icon Social media icon