Skanska bygger idrettshall i Bryne

 
 
 
 

Skanska har signert en kontrakt med Time kommune om bygging av en ny storhall. Samlet kontraktssum for samspill og utførelse er på 124 millioner kroner eks. mva, og inngår i ordrereserven for Norden i fjerde kvartal.

 
 
 
 
Bryne storhall.jpg

Idrettshallen dimensjoneres for at det skal kunne spilles håndballkamper på førstedivisjonsnivå, noe som er svært etterspurt i området. Illustrasjon: Asplan Viak

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time er en kommune i vekst og storhallen vil øke hallkapasiteten på Bryne betydelig. Hallen vil få to hallflater etter hverandre, og blir dermed rundt 90 meter lang. Den frie takhøyden vil bli ni meter, noe som gjør at hallen er godkjent for toppseriespill i flere idretter. Hver hallflate vil kunne deles opp i tre mindre deler, slik at det kan være seks grupper som trener samtidig. Det blir byggestart i november og bygget vil stå ferdig omtrent ett år senere. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.

 

Funnet gode løsninger i fellesskap
 

For å få realisert prosjektet, måtte det gjøres en ny politisk behandling for å øke investeringsbudsjettet til kommunen. I slutten av juni vedtok et samlet kommunestyre at den nye storhallen skulle bygges. Skanskas tilbud ble vurdert som det beste og selskapet ble deretter invitert inn i en samspillsfase med representanter fra Time kommune.

 

De siste månedene har Skanska og kommunen sittet i samspill hvor de har detaljplanlagt bygget, og snudd alle steiner for å finne gode løsninger og sikre at de rette valgene tas. Prosjektet har høye klima- og miljøambisjoner, og storhallen skal miljøsertifiseres etter BREEAM NOR-standarden til klasse Very Good. 

 

– Dette prosjektet passer godt inn i porteføljen vår og det er flott at vi får være med på å realisere et prosjekt som betyr så mye for innbyggerne i kommunen. Vi setter også pris på at Time kommune deler vårt engasjement for klima og miljø, og at dette gjenspeiles i prosjektet, sier Tor Arne Midtskogen, konserndirektør for byggvirksomheten til Skanska.

 

Stor betydning for Jæren

Idrettshallen dimensjoneres for at det skal kunne spilles håndballkamper på førstedivisjonsnivå, noe som er svært etterspurt i området. Det vil bli tribune langs den ene langsiden med plass til 600 tilskuere. I tillegg er det planlagt fremtidig teleskoptribuner på hallflaten for rundt 900 personer, slik det totalt kan bli 1500 tilskuere på en kamp eller oppvisning.

 

– Dette er viktig prosjekt for den videregående skolen, idretten og hele Bryne. Vi er veldig forøyde med at Time kommune viser oss tillit og vi er stolte over å bidra til at dette fantastiske prosjektet blir realisert. Nå ser vi frem til å komme i gang med byggingen, sier regiondirektør for Skanskas byggvirksomhet i Rogaland og Agder, Jone Klingsheim.

 

Kommunaldirektør Trygve Apeland i Time kommune er også svært fornøyd med at byggearbeidet snart starter opp.

 

– Det er utrolig kjekt å komme i gang. Bryne storhall vil bety spesielt mye for barn og unge, men blir også viktig for folkehelsen. I tillegg blir hallen betydningsfull for byutviklingen på Bryne, sier Apeland.

 

Fylkeskommunen blir leietaker i storhallen, slik at elevene ved Bryne videregående skole får et fullverdig kroppsøving- og idrettstilbud. Når den nye hallen står ferdig ved årsskiftet 2023-2024, vil det gi tilbudet til de 1700 elevene et stort løft.  

 
 
 
 
Signering Bryne storhall 2.jpg

Kommunedirektør Trygve Apeland i Time kommune (t.v.) og regiondirektør for Skanskas byggvirksomhet i Rogaland og Agder, Jone Klingsheim. Foto: TIme kommune

 
Kontaktopplysninger

Jone Klingsheim, regiondirektør i Rogaland og Agder for Skanskas byggvirksomhet: 97721328

Christopher Griffiths, senior kommunikasjonsrådgiver i Skanska: 93033542
Odd Ivar Nese, kommunikasjonssjef i Time kommune: 90026271

 
 
 
 
 
 
Social media icon Social media icon Social media icon Social media icon