Pressemeddelelse
20. februar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visionært vinderprojekt: Ny helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg

 
 
 
 

Hvordan får vi fremtidssikret banegårdsområdet i Jernbanegade, en del af Norgesgade og Museumspladsen? Sådan lød opdraget i parallelkonkurrencen, hvor tre teams har udarbejdet forslag til helhedsplaner. Samlet er områderne centrale og vigtige steder med meget stor betydning for hele byen og dele af regionen. Målet er at udvikle områderne, så de bliver attraktive for beboere, brugere, besøgende og erhvervslivet i byen. Det vil bl.a. betyde, at stationsområdet opgraderes og fornyes til glæde for togpassagerer.

 
 
 
 
 

Visualisering af Banegårdspladsen

 
 
 
 

Vinderteamet består af totalrådgiver Tegnestuen Vandkunsten med underrådgiverne STED, Via Trafik rådgivning, Spanggaard & Virenfeldt, RED Cushmann & Wakefield /RED.

 

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, der også er formand for dommerkomitéen, siger:
"Vi er i dommerkomitéen meget begejstrede for vinderprojektet, der på alle måder lever op til forventningerne. Vinderprojektet er veldisponeret og meget præcis i sine byplanmæssige dispositioner. Projektet er et godt udgangspunkt, som vi kan arbejde videre med i en proces, hvor der også skal tages politisk stilling til de muligheder, planen peger på. Det kan være, at det bliver relevant at tilføre elementer fx flere p-pladser, hvis ambitionerne og midlerne er til det."

 

Afsæt i Esbjergs egenart

Vinderprojektet tager afsæt i en analyse af Esbjergs bystruktur og egenart. Grid strukturen beskrives som en god ramme, men også som en bystruktur, der skal tilføres særlige steder. Hovedgrebet rummer en række overordnede byplanmæssige tiltag: Design af tre byrum, udpegning af identitetsskabende akser, bymæssig fortætning, tilføjelse af nye funktioner, grønnere gadeprofiler, parkeringsløsning og godt flow for bløde og hårde trafikanter.

 

Vinderforslagets helhedsplan omfatter banegårdsbygningerne, Esbjerg Banegård, Banegårdspladsen, Norgesgade, Museumspladsen og arealet syd for Shoppingcenter Broen.

 

Bedømmelse af vinderprojektet

Dommerkomiteen finder, at vinderprojektet overordnet set har den bedste balancegang mellem samtlige af konkurrencens mange aspekter og udfordringer.

Vinderprojektet har også den mest overbevisende håndtering af bebyggelsen på Museumspladsen. Forslaget evner, med et ubesværet og robust greb, at løse den svære balancegang mellem bygningernes indpasning i den eksisterende by, tilføjelse af nye attraktive boliger samt anvisning af en integreret parkeringsløsning og heraf afledt økonomisk robusthed.

 

Parallelkonkurrencen er udskrevet i et partnerskab mellem Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme.

 

"Gennem konkurrencen har DSB fået nye ideer og inspiration til den fremtidige anvendelse af DSB's ejendomme i området. DSB har også fået gode svar på, hvordan trafikterminalen med togtrafik kan blive mere attraktiv for brugerne, f.eks. med bedre ankomst- og parkeringsforhold", oplyser chef for Bygherre & Entreprise Niels A. Dam, DSB Ejendomme.

 

Den videre proces

Gennemførelsen af helhedsplanen vil ske i mindre og større etaper over en længere årrække. Der er taget højde for etapedeling i helhedsplanen. Tempoet for gennemførelsen vil i høj grad afhænge af parternes økonomiske muligheder.

 

 
 
 
 
 

Visualisering af Bibliotekshaven

 
 

Visualisering af Biblioteksboligerne mod Nørregade

 
 
 
 

Fakta

Læs dommerbetænkningen under vedhæftede fier. 

 

Konkurrencerådgiver gennem hele forløbet:
Anne-Mette Bølling, direktør, ARKITEKTKONKURRENCERDK.

 

Om konkurrencen

Konkurrencen er gennemført som en såkaldt parallelkonkurrence og blev sat i gang med et kickoffmøde i august 2019, efter at tre konkurrenceteams var blevet udvalgt gennem prækvalifikation.

 

Herefter har der været afholdt workshop med konkurrenceteams og været en mellemaflevering, inden den endelige indsendelse af konkurrenceforslag.

 

Både før og efter konkurrencen blev udskrevet, har naboer og interessenter bidraget til processen.

 

Konkurrenceprogrammet, de tre udvalgte konkurrenceteams og processen kan ses via følgende link: http://projekter.esbjergkommune.dk/storbyen/banegaardsomraadet-og-museumspladsen

 

Vedhæftede filer

Esbjerg_Banegård_dommer_200220_web_low.pdf
Bibliotekshaven_illu.jpg
Esbjerg_Banegård_illu.jpg
Nørregade_ill.jpg
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, mail jesra@esbjergkommune.dk eller telefon 27 24 18 00.

 

Direktør for Teknik & Miljø Erik Jespersen, mail erje@esbjergkommune.dk eller

telefon 76 16 13 00.

 

Chef for Bygherre & Entreprise Niels A. Dam, DSB Ejendomme mail nad@dsb.dk eller

telefon 24 68 87 90.