Nyheitsbrev 1. oktober 2018

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Nordisk råds sesjon i Oslo 30. oktober-1. november

Akkreditering for journalistar

Journalister som vil overvære Nordisk råds sesjon og prisutdeling må akkreditere seg senest 25. oktober kl. 14. Akkrediteringen gjelder samtlige pressekonferanser hvis ikke annet er opplyst. På bildet Nordisk råds president Michael Tetzschner. Her kan du se programmet og be om akkreditering

 
 
 
 

Eksport av den nordiske likestillingseffekten

Fem land og femti år med reformer har langsomt, men sikkert styrket kvinners rettigheter og muligheter på arbeidsmarkedet. Alt dette er nå oppsummert på femti sider i et "kunnskapsnav" produsert av Nordisk ministerråd.  Fem presentasjoner beskriver de viktigste komponentene i "Den nordiske likestillingseffekten", som har ført til at nesten tre fjerdedeler av alle kvinner nå er i lønnet arbeid. Hele rapporten er her

 
 
 
 

Kloden toler ikkje mange som oss

Borgarane i Norden forbrukar nesten tre jordklodar for å dekke det årlege forbruket sitt.  Berekraftutvalet i Nordisk råd, fotografert under møtet i Vennskapssalen i Katuaq - Grønlands kulturhus i Nuuk -  vil sjå eit sunnare forbruk, blant anna ved å hjelpe forbrukarane til å velje berekraftig. Les meir frå utvalsmøtet i Nordisk råd

 
 
 
 

Nordisk råd vil stoppe sosial dumping til sjøs

Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling anbefaler Nordisk ministerråd å jobbe for videreutvikling og opprettholdelse av gode arbeidsforhold for sjøfolk i Norden. Den sosialdemokratiske gruppen fremmet medlemsforslaget som et enstemmig utvalg stiller seg bak. Stein Erik Lauvås la fram  forslaget.

 
 
 
 

- Norden må samarbeide tettere med Tyskland

- Tyskland er ikke bare en av våre viktigste handelspartnere. Vi deler også felles kjerneverdier for moderne demokratier, verdier som er under press i det nåværende politiske klimaet. Nordisk råds president Michael Tetzschner etterlyser økt nordisk-tysk samarbeid og sier at erfaringen viser at de nordiske landene får større innflytelse når de konsulterer hverandre på forhånd før internasjonale møter. Les mer

 
 
 
 

Vibeke Hammer Madsen til Grensehinderrådet

En av Norges mest erfarne næringslivstopper, Vibeke Hammer Madsen, tar plass i Grense-hinderrådet. - Jeg er veldig resultatorientert, sier hun til norden.org. Det nordiske Grense-hinderrådet arbeider med å forsøke å presse fram politiske løsninger på grensehindre, hindre som begrenser den frie bevegeligheten i Norden.

 
 
 
 

Stor eksport av nordiske initiativ

Nordisk ministerråd arbeider aktivt med å marknadsføre Norden og nordiske initiativ og idear verda over. Møt Norden over heile verda, med 28 nye initiativ.  Les meir om den store satsinga

 
 
 
 

Politisk ønske om Nordisk doktorandprogram

Eit felles doktorandprogram kan gjere det lettare å samarbeide mellom forskarar i Norden. Det vil bidra til styrka nordisk forskingsamarbeid, også for mindre institusjonar. Nordisk råds utval for kunnskap og kultur vedtok dette under utvalsmøtet i Nuuk i september.  

 
 
 
 

Nye regjeringsforhandlingar i Grønland

I vår var det nyval i Grønland, og sosial-demokratiske Kim Kielsen danna nytt landsstyre/regjering med to mindre utbrytarparti frå Siumut. Regjeringa hadde berre eitt mandat meir enn opposisjonen. Nå har Partii Naleraq gått ut, og det er forhandlingar om anten fleirtals-landsstyre med Demokraterne eller mindretals-landsstyre. Les nye oppdateringar hos  grønlandsk radio/TV KNR

 
 
 
 

Norrøn festaften i Oslo

Island fyller 100 år som selvstendig nasjon. Jubileet blir blant annet markert i Universitetets aula torsdag 29. november kl 1800 med å løfte fram den felles kulturarven og feiring av kvinna i den norrøne litteraturen. Lansering av nyoversettelse av Njåls saga, utdeling av priser i essaykonkurranse om kvinner i det norrøne, kunstneriske innslag ved blant andre Susanne Wallumrød og Trio Danois. Ta kontakt med post@thorleifdahl.no for invitasjon.

 
 
 
 

Carl Johan, Eidsvoll og Norge

6. september åpna Eidsvoll 1814 - museet i Eidsvollbygninga - stor utstilling om Carl Johan, som bidro sterkt til å skape varig fred i Norden i 1814, etter hundreår med krigstilstand. Fire år seinare blei Napoleons gamle general krona til konge av Norge. Det blir omvisningar kvar dag tysdag-søndag, og fleire foredrag. Utstillinga er åpen til 31. oktober. Les meir

 
 
 
 

Mange skoleaktivitetar 

Foreningen Norden og Stortingets delegasjon til Nordisk råd utlyser skrivekonkurranse for ungdomsskolelever. Det er også sjanse for støtte til å starte opp vennskapsskole-samarbeid og anna nordisk skoleaktivitet gjenom Nordplus, og i Bergen er det konferanse 9. november om digitalt samarbeid i nordiske klasserom. På den europeiske språkdagen 26. september (og alle andre dagar) tilbyr Foreningen Norden nordisk språkopplegg gjennom Norden i skolen.

 
 
 
 

Over 70 000 nye gjester i nord
Interreg-prosjektet Visit Arctic Europe skapte i første fase (2015-2018) et banebrytende og grenseoverskridende samarbeid innen turistsektoren. Prosjektet kan dokumentere en økning på over 70 000 nye gjester og 516 000 nye gjeste-døgn. Rundt 50 nordnorske bedrifter er med i samarbeidet. Les mer

 
 
 
 

Ny effektiv verktøykasse for energieffektive offentlige bygg

Gjennom Interreg-prosjektet EFFECT4-Buildings samles kunnskapen om energi-effektivisering av offentlige bygg i en felles «verktøykasse». De siste årene har norske boliger blitt mer energieffektive. Mange kommuner derimot henger etter i denne utviklingen. Les mer fra interreg.no

 
 
 
 

Mange søker støtte til samarbeid på tvers av landegrensene

Flere av Interreg-programmene som Norge deltar i gjennomfører i høst nye utlysninger av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter. I to av programmene, Interreg Nord og Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, er utlysningene nå avsluttet. Oversikt over søknadene viser at det er stor interesse for interregionalt samarbeid for å løse grenseoverskridende samfunnsutfordringer. Les mer fra interreg.no

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre

5.-7. oktober - Er du i Stockholm ein tur? Nordiska Museet har stor festival Best of Norden med film, musikk, litteratur og miljø

18.-21. oktober - Baltiske filmdagar i Filmens hus i Oslo

26.-29. oktober - Nordisk filmhelg same stad, med kandidatane til Nordisk råds filmpris

30. oktober til torsdag 1. november - Nordisk råds 70. sesjon i Oslo.

30. oktober kl 1930 Nordisk råds priser blir delt ut i Operaen i Oslo.

 
 
 
 

www.nordeninfo.no alltid oppdatert

Besøk heimesidene våre, alltid oppdatert med nyheiter om nordisk samarbeid, støtteordningar, nordisk arrangementskalender, partnarsøk for Norden og Interreg, og Norge leser nordisk. Sjekk også facebooksida vår.

 

 
 
 
 
 

Neste søknadsfrist hos Nordisk kulturfond er 1.10.2018. Dette gjelder prosjektstøtte og programmet Handmade. OPSTART kan søkes fortløpende.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Les heimesida og førebu deg til neste søknadsfrist 1.2.2019.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar: NORDBUK  8.10., mobilitetsstøtte 22. 10. Fristar for barne- og ungdoms-programmet VOLT, kultur- og kunst, residensstøtte og langvarig nettverksstøtte blir publisert snart.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no