Århus Kommune
 
Nyhedsbrev
13. november 2018
 
 
 
 

Følg den grønne omstilling i Aarhus

 
 
 
 

Nyhedsbrevet fra GoGreenWithAarhus udkommer 8 gange om året, og giver dig aktuelle nyheder samt info om projekter, arrangementer og fundingmuligheder relateret til den grønne dagsorden i Aarhus.

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvor langt er vi med klimaindsatsen i Aarhus?

Det kan du få en status på den 13. december, når Aarhus Kommune inviterer beslutningstagere og grønne ildsjæle til vores årskonference i Centralværkstedet. Dagen bliver fyldt med debatter, workshops, networking og hyldest til dem der går foran i den grønne omstilling. Hvis du skal sikre dig en af de begrænsede pladser, kan du tilmelde dig allerede nu.

 

Tilmeld dig her

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny fælles energistrategi skal sikre vedvarende energi til alle i Aarhus

I fremtiden kommer el til at spille en langt større rolle i Aarhus' energisystem. For at sikre de bedste forudsætninger er Aarhus Kommune, NRGi og Ørsted gået sammen om at lave en fælles energistrategi.

 

Læs mere her.

Træ bliver man aldrig træt af

Træ kan spille en langt større rolle i fremtidens byggeri. Den 7. november mødtes en lang række aktører i byggebranchen for at diskutere og udvikle mulighederne for at fremme fleretagers træbyggeri. 

 

Læs mere her.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimastafetten

 
 
 
 
 
 
 
 

Klimastafetten er denne gang landet hos Peter Wissing, der er afdelingsdirektør i Merkur Andelskasse.

 

Hvad ser I som den største udfordring for den grønne omstilling i Aarhus?

Den største udfordring er, at vi skal have alle med, så både almindelige borgere, virksomheder, kommunen osv. er en del af omstillingen. Borgerinddragelsen, som Aarhus Kommune også har fokus på i deres klimaplan, er afgørende.

 

Der er mange, der tænker, at det de gør i hverdagen alligevel ikke nytter noget, men den tankegang skal vi væk fra, for vores handlinger gør en forskel. F.eks. har økologien opnået en enorm vækst, fordi rigtig mange forbrugere har valgt den til. I Merkur Andelskasse er vi i tæt kontakt med det segment, man kan kalde "fremtidens grønne borgere" - altså dem som gerne vil træffe de mest klimavenlige valg. Vi prøver også at skabe incitament til at vælge de klimavenlige løsninger ved f.eks. at give en lavere rente på et lån til en el-bil eller en klimarenovering af huset.

 

På sigt er udfordringen at få skabt løsninger inden for alle områder, der er 100 % klimavenlige uden at være dyrere eller mere besværlige, sådan at det bliver naturligt for alle at træffe de mest bæredygtige valg.  

 

Læs mere hos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funding

 
 
 

Støtte til Cirkulær Økonomi

Få støtte til at arbejde med mere effektivt udnyttelse af ressourcer, energi og materialer og gøre dit produkt grønnere.
 

Fremme af innovation inden for grøn energiteknologi

Mulighed for støtte til innovationssamarbejder mellem 3 SMV'er og en videninstitution. Temaet er integrerede energisystemer!

 

Realdania støtteordning til bæredygtige produkter

Med "Innovation til marked" har Realdania afsat 20 mio. kr. til at hjælpe bæredygtige produkter på markedet. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet: MUDP 2018

Har en god idé inden for miljøteknologi kan du få tilskud til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser.

 

Circularity City - Cirkulær Økonomi på dagsordenen

Kommuner og virksomheder i Region Midtjylland har mulighed for at søge økonomisk støtte til udvikling af løsninger og projekter.

 

Underværker - en Realdania kampagne

Realdania støtter bl.a. bæredygtige projekter, som er udviklet og drevet af ildsjæle.

 

NRGi´s Værdipulje
NRGi's Værdipulje støtter lokale, bæredygtige projekter.  

 

Climate KIC Nordic

Aarhus Kommune er medlem af Climate KIC Nordic, som har en række funding-muligheder til grønne start-ups og innovative klimaløsninger.

Grundejernes investeringsfond
GI har de seneste 10 år støttet innovative udviklingsprojekter med over 130 mio. kr. - bl.a. indenfor klimavenlig renovering.

 

ELFORSK
Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram støtter effektiv anvendelse af el og energi i slutforbruget gennem grønne løsninger til gavn for virksomheder og private forbrugere.
 

Danmarks Grønne Investeringsfond

DGI er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund.

 

Har du input til fundinglisten?

Så kontakt os på gogreen@aarhus.dk 

 

 

Kalender

 
 
 

13.11 Oplev Ø-linjen på Aarhus Ø
Kom med på en gåtur langs Ø-Linjen og få præsenteret de forskellige visioner og mål med projektet.

 

19.11 Mød klima- og energiministeren hos Kamstrup
Kom og mød energi-, klima- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt hos Kamstrup.

 

20.11 Klima & Popcorn viser dokumentarfilmen:
The Age of Consequences
Tag med til debatoplæg på DOKK1 og se dokumentarfilm om løsning af klimaudfordringerne.

 

20.11 - 21.11 China Denmark Regions and Cities Forum 2018
2 spændende dage med workshops og site visits med fokus på dansk-kinesisk samarbejde inden for #grønne løsninger, #sundhed og #landbrug og #fødevarer.

 

13.12 GoGreenwithAarhus Årskonference
Vi samler de grønne ildsjæle, klimapartnere og interne nøglepersoner i Aarhus Kommune til status og diskussion af klimaindsatsen i Aarhus.

 

Har du input til kalenderen?

Så kontakt os på gogreen@aarhus.dk 

 
 
 
 

Aarhus Kommune  |  Tlf. 89 40 15 00  |  E-mail: gogreen@aarhus.dk

 

 
Tilmeld dig mailing-listen her 
 

Følg os på Facebook:

 
Social media icon
 
 
 
 
Go Green With Aarhus