Succesfuldt samarbejde: Virksomheder roser Jobcenter Mariagerfjord i ny måling

 
 
 
 

I ny undersøgelse placerer 347 lokale virksomheder jobcenteret over landsgennemsnittet

 
 
 
 
Områdechef_Sødisbakke_Jesper_Cetnie_Rasmussen.jpg

Områdechef Sødisbakke, Jesper Cetnie Rasmussen

 
 
 
 

Virksomhederne anerkender især god kommunikation, hurtig responstid og forståelse for deres behov.

 

Sødisbakke er en af de mange virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen og et godt eksempel på et stærkt samarbejde mellem virksomhed og jobcenter.

 

- Vi har gennem flere år samarbejdet med Jobcenter Mariagerfjord om rekruttering af medarbejdere til vores arbejdsplads, og vi er meget glade for den måde, de formår at sætte sig ind i vores behov og imødekomme den konkrete arbejdskraft, vi efterspørger. Det har ført til mange gode kandidater og ansættelser på vores arbejdsplads, og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med jobcenteret, siger områdechef hos Sødisbakke Jesper Cetnie Rasmussen. 

 

De gode resultater og den positive feedback fra Sødisbakke glæder formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Edin Hajder. 

 

- Tilfredshedsmålingen er et strategisk værktøj til at sikre, at virksomhederne har en god oplevelse i mødet med vores Jobcenter i Mariagerfjord Kommune, og at de bliver mødt af en professionel og god service. Og her er vi meget glade for den høje tilfredshed blandt vores lokale virksomheder. Det bekræfter vores vedvarende indsats for at imødekomme deres behov og sikre en effektiv og god indsats fra vores side.

 

Undersøgelsens resultater viser, at Jobcenter Mariagerfjords proaktive tilgang til virksomhederne spiller en afgørende rolle for tilfredsheden. Med en tilfredshed, der er højere end landsgennemsnittet, understreger dette jobcenters flotte arbejde. Chef for Arbejdsmarked og Uddannelse Simon Poulsen Mæng bekræfter betydningen af disse resultater og fortsætter.

 

- Vi vil fortsætte arbejdet med at forbedre vores service over for virksomhederne, så de får den bedst mulige støtte. At de lokale virksomheder understøttes med kvalificeret arbejdskraft er afgørende for den fremtidige vækst og udvikling i vores kommune. Det er også afgørende for, at vi kan hjælpe endnu flere borgere med at finde et godt match på arbejdsmarkedet.

 

Jobcenter Mariagerfjord er årligt i kontakt med cirka 1000 virksomheder omkring rekruttering, fastholdelse, uddannelse, opkvalificering med videre. En forpligtelse de tager alvorligt. Derfor har de en ambition om at fortsætte med at tage del i den årlige temperaturmåling på den service, de leverer til virksomhederne. 

 

- KL's undersøgelse er med til at bekræfte en positiv udvikling på landsplan, hvor virksomheder generelt oplever øget tilfredshed med jobcentrene. Vi er stolte af, at Jobcenter Mariagerfjord er en del af denne fremgang og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med vores lokale erhvervsliv. Det er et aktivt bidrag til vækst og udvikling i Mariagerfjord Kommune både nu og i fremtiden," afslutter udvalgsformand Edin Hajder.

 

Fakta om KL's årlige tilfredshedsmåling

  • Tilfredshedsmålingen er udviklet af KL på tværs af jobcentre og har til formål at belyse virksomhedernes tilfredshed med jobcenterets service.
  • KL's redskab til tilfredshedsmåling af jobcentrenes service består af et standardiseret spørgeskema, der fokuserer på virksomhedernes oplevelse af jobcenteret som samarbejdspartner. Standardiseringen af skemaet gør, at det enkelte jobcenter kan holde egne resultater op mod gennemsnittet for de deltagende jobcentre. 
  • Konkret udsendes spørgeskemaet hver tredje måned på baggrund af jobcenterets indsamlede data om virksomhedskontakt- og besøg. 
  • Spørgeskemaet består af en række prædefinerede spørgsmål og et åbent kommentarfelt. Samlet måler tilfredshedsundersøgelsen på tilfredshed, kommunikation og responstid. 
  • Årligt udarbejdes en rapport på baggrund af de indsamlede besvarelser. Rapporten fremviser resultater på landsplan samt lokalt for de enkelte jobcentre i landets kommuner.
  • I målingen 2023 har mere end 16.000 virksomheder svaret på undersøgelsen fordelt på 44 af landets kommuner.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • Simon Mæng, Arbejdsmarkeds og Uddannelseschef i Mariagerfjord Kommune, tlf. 20598384.
  • Edin Hajder, Formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse i Mariagerfjord Kommune, tlf. 28965572.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1 | 9500 Hobro | Tlf: 97 11 30 00 | raadhus@mariagerfjord.dk

 
Social media icon Social media icon Social media icon