Pressemeddelelse 21. maj 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt massespektrometer kan forhåbentlig finde livsfarlige udposninger

 
 

En milliondonation til indkøb af et nyt såkaldt massespektrometer til Odense Universitetshospital kan være med til at finde danskere, som går rundt med en livsfarlig udposning på legemspulsåren i maven helt uden at vide det.

 
 

Når en udposning på legemspulsåren i maven springer, kan det potentielt være dødeligt i løbet af få minutter. Og rigtig mange går rundt med en udposning helt uden at vide det.

 

Det kan en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål måske lave om på. Donationen vil gå til indkøb af et nyt, avanceret massespektrometer til forskerne på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) på Odense Universitetshospital.

 

Massespektrometeret kan måle indholdet af mere end tusind forskellige proteiner samtidigt i de blodprøver, som analyseres, og herved potentielt være med til at udvikle en test for udposninger, forklarer overlæge og professor Lars Melholt Rasmussen fra KBF.

 

- I første omgang vil vi anvende Massespektrometeret til at undersøge, om vi via en simpel blodprøve kan konstatere, om patienterne har en udposning på legemspulsåren, et såkaldt abdominal aortaaneurisme. I dag bliver udposningerne ofte kun fundet i de farlige akutte tilfælde eller ved tilfældigheder i forbindelse med for eksempel CT- eller ultralydsscanninger for andre sygdomme, forklarer han.

 

Brister en udposning på legemspulsåren kan det have dødelige konsekvenser.

 

-Udposningerne giver oftest ingen symptomer, før de ved eventuel bristning bringer patienten i akut og umiddelbar livsfare, hvor døden i værste fald kan ske inden for få minutter. Jo større udposning, jo større er risikoen for at den brister, og derfor vil vi gerne finde udposningerne hurtigt, så vi kan overvåge patienten tæt og se, om udposningen når en størrelse, hvor vi skal operere, forklarer professor Jes Lindholt fra OUH's Hjerte- Lunge- og Karkirurgisk Afdeling, der sammen med Lars Melholt Rasmussen skal drive det nye forskningsprojekt.

 

Forskerne vil ved at analysere blod fra lang række patienter med og uden kendte udposninger finde proteinsignaturer som markør for at en udposning er til stede, og håbet er på sigt at udvikle en blodprøveanalyse til klinisk brug.


Fakta: hvad kan det nye massespektrometer?
På Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi ved Odense Universitetshospital har man gennem de seneste 6 år i stigende grad anvendt massespektrometri-baserede proteom-analyser i klinisk forskning. Metoden kan måle mange proteiner samtidig i både blod- og vævsprøver, og med det nye instrument vil forskerne hurtigt kunne måle flere end tusinde proteiner simultant i en blodprøve, og det vil derfor være muligt at sammenligne resultater fra over tusinde individuelle prøver i samme forskningsprojekt.

 

Det nye instrumentet kan generelt anvendes til at udvikle bedre metoder til diagnostik og monitorering, i første omgang i relation til udposning på legemspulsåren, men der vil på sigt være mulighed for at udvikle nye blodprøver for en række andre sygdomme også.

 

Den fælles forskning bliver drevet i det tværfaglige OUH-eliteforskningscenter CIMA

 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Lars Melholt Rasmussen, overlæge og professor, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi: Tlf.: 21 15 81 16


Jes Lindholt, overlæge og professor, Hjerte- lunge- og kar-kirurgisk Afdeling: Tlf.: 24 64 12 14.

Region Syddanmark
 
Social media icon Social media icon