ERHVERVSNYT

 
 
 
Glostrup Kommune Skyline
 
 
 
 

Erhvervsnyt - i coronavirussens skygge

 
unknown documenttype 'template' 17. april 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glostrup Kommune understøtter erhvervslivet med øgede anlægsinvesteringer i 2020

 

I denne krisesituation besluttede kommunalbestyrelsen onsdag aften - som supplement til budgetaftalen for 2020  - at understøtte erhvervslivet ved bl.a. at fremrykke en lang række investeringer fra overslagsårene til 2020.

 
 
 
 

Konkret drejer det sig om ca. 18 mio. kr. i direkte fremrykninger, 3 mio. kr. til renovering af takstfinansierede institutioner samt øgede grønne miljøinvesteringer i størrelsesordenen 6 mio. kr.

 

Derudover vil kommunalbestyrelsen drøfte muligheder for grønne investeringer, der både vil give mindre CO2 udslip og forbedre kommunens økonomi på den lange bane.

 

Konkrete projekter med beløb tilført i 2020

 • Glostrup Skole: 6 mio. kr. renovering primært på Nordvangskolen. Det er besluttet, at der yderligere tilføres 10 mio. kr. til renovering i 2024.
 • Pulje legepladser: 1,5 mio. kr.
 • Pulje cykelstier og veje: 3 mio. kr.
 • Renovering vejbelægninger: 3 mio. kr.
 • Støjpulje: 0,75 mio. kr.
 • Pulje ejendomsrenovering: 3 mio. kr.
 • Vejbelysning LED: 6 mio. kr. samlet i 2020 og 2021
 • Samdrift køkkener: 0,275 mio. kr.
 • EL-ladestandere: 0,1 mio. kr.
 • Renovering Bakkehuset: 1 mio. kr. fordelt på 2020 og 2021
 • Renovering KABS: 2 mio. kr. fordelt på 2020 og 2021

I forbindelse med udvalgsarbejdet inden sommerferien vil de konkrete projekter blive udvalgt.

 

Borgmester John Engelhardt siger: "Det er vigtigt, at vi nu alle bakker op om erhvervslivet og sikrer virksomhedernes overlevelse og sikrer, at så få som muligt bliver ledige i denne krisetid. Jeg er godt klar over, at de samlede anlægsinvesteringer er i overkanten i forhold til vores matematisk udregnede andel af den samlede pulje. Vi har dog i mange år ligget med et meget lavt anlægsniveau, så jeg tænker, det er vores tur nu. Samlet set over årene er der stadig balance i kommunens økonomi, om end vi vil se forskydninger mellem årene. Vi er glade for at kunne fremrykke investeringer til glæde for byens skolebørn, at istandsættelse af tilbud til udsatte borgere sker tidligere og at vi reducerer CO2-udslip i kommunen".

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhvervshuset står klar til at hjælpe

 

Trods corona står Erhvervshuset til rådighed for alle virksomheder og samarbejdspartnere, som ønsker dialog og sparring. Erhvervshuset kan dog ikke tilbyde fysiske møder, men alt foregår i stedet over Skype eller telefonen.

 

Sparringsforløb

Hvis din virksomhed er i et sparringsforløb med Erhvervshuset, forsøger de, så vidt det er muligt, at flytte alle møde over på enten telefon eller Skype. Hvis du ikke er blevet kontaktet, vil din forretningsudvikler kontakte dig hurtigst muligt.

 

Kontakt til Erhvervshuset

Du kan som sagt stadig få fat i Erhvervshuset. Det gør du på tlf. 3010 8080 eller på info@ehhs.dk

 

Ligeledes opfordrer Erhvervshuset til, at du som virksomhedsejer søger alle de informationer, du overhovedet kan fat i. Herunder er tre gode steder at starte:

 

www.virksomhedsguiden.dk

 

www.skat.dk

 

www.udenrigsministeriet.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lånegaranti hos Vækstfonden

 

Virksomheder, der er påvirket af coronavirus, kan søge om statsgaranterede lån og driftskreditter.

 

I virksomheden hvor omsætningen er påvirket, kan man søge om en garanti fra Vækstfonden på op til 70 %

 

Der er to ordninger. En der er målrettet SMV-virksomheder, og en der er målrettet de store virksomheder. For begge ordninger er der en række krav, man skal kunne leve op til, for at få disse garantier. Via linket til sidst i artiklen finder du kravene listet op.for Det vil række for vidt at liste alle disse op her, men en henvisning kommer til sidst i denne artikel, men følgende kan nævnes som inspiration:

 

De store virksomheder

For at komme i betragtning til garantierne, skal man kunne dokumentere, at man forventer en omsætningsnedgang på minimum 30 %

 

Garantien dækker en del af den risiko som finansieringsinstituttet har, hvilket måske kan gøre, at man kan komme tættere på at få finansieret sin virksomheds fremtid.

 

De små og mellemstore virksomheder

Her gælder det ligesom med de store virksomheder, at for at komme i betragtning, skal du kunne dokumentere, at du enten allerede har oplevet, eller at du forventer en omsætningsnedgang på minimum 30 %

 

Det kan ikke lade sig gøre at søge Vækstfonden direkte om garantierne. Du skal først gå i dialog med dit finansieringsinstitut, som herefter kan hjælpe med den videre proces. 

 

Læs mere om garantierne samt krav og regler på www.vækstfonden.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejdsfordeling

 

Hvis din virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle medarbejdere, men du gerne vil undgå at skulle afskedige dit personale, så kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomhed og medarbejdere.

 

Arbejdsfordeling betyder, at medarbejderens aftalte arbejdstid nedsættes i en periode

Medarbejdere, der er berettiget til dagpenge fra en A-kasse, kan modtage supplerende dagpenge for den tid, de ikke arbejder. Medarbejdere, der ikke er berettiget til ovenstående, kan evt. modtage en anden ydelse, som kunne være kontanthjælp, for den tid, de ikke arbejder. Arbejdsfordelingen skal være aftalt skriftligt med de berørte medarbejdere, eller være en del af deres kollektive overenskomst.

 

Hvis du vil vide mere om ordningen, så er du meget velkommen til at kontakte Jobcentret på:

virksomhedsservice@glostrup.dk

Tlf. 4343 0662.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokal virksomhed i Glostrup kaster sig ind i kampen mod coronavirus - producerer Covid-19 visirer uden fortjeneste

 

Der er mangel på de værnemidler, der kan beskytte medarbejdere på sygehuse, ældrecentre og sociale botilbud, når de skal passe på syge borgere smittet med Covid-19. Nu har virksomheden Stykka med stor gennemslagskraft meldt sig ind i kampen mod coronavrius.

 
 
 
 

Sådan ser et færdigt visir ud. Foto: Stykka.com/emergeneers

 
 
 
 

Som i resten af verden oplever Glostrup Kommune knaphed på værnemidler, blandt andet visirer, som er helt nødvendige i behandlingen af Covid-19 patienter. Uden disse værnemidler kan kommunen ikke beskytte sine medarbejdere i plejen af syge borgere i kommunens varetægt. Derfor var man i Glostrup Kommune i færd med at 3D printe visirer, men det var ikke muligt at printe fronten - altså den gennemsigtige del af visiret. Til at løse den del kontaktede Glostrup Kommune det lokale firma Stykka.

 

Klar med komplette Covid-19 visirer

Men i stedet for blot fronten havde Stykka en alternativ løsning klar til at producere komplette visirer, udviklet i samarbejde med arkitekten Slaatto. De havde i første omgang materiale klar til at levere 280 visirer, som kommunen købte på stedet.

 

Det er dog lykkedes for Stykka at skaffe nye materialer, så de nu kan producere 12.000 stk. pr. døgn. Det er selvfølgelig flere, end Glostrup Kommune kan bruge, og de vil derfor indgå i det fælleskommunale indkøb af værnemidler, som Aarhus Kommune står for. Samtidig er det lykkedes for Stykka at gøre de nyeste versioner af visirerne vaskbare, så de kan tåle intensiv opvask på høj varme, som skulle gøre det muligt at genanvende det enkelte visir.

 

Glostrups borgmester John Engelhardt er imponeret: "Jeg synes ganske enkelt, det er fantastisk, som Stykka har trådt til og kastet deres viden og kapacitet med ind i vores fælles kamp mod coronavirus. På den måde løser de en del af udfordringen med at skaffe værnemidler nok - ikke bare her hos os i Glostrup - men i hele landet. Det er stærkt gået."

 
 
 
 

Stolte af at kunne hjælpe

Stykka tjener ingen penge på deres visirer. Prisen, der kommer til at ligge mellem 21 og 28 kr. pr. visir, dækker kun omkostningerne ved produktionen.

 

Stifteren af Stykka, Jarl Engelbrecht Vindnæs, fortæller: "Vi er stolte af at kunne hjælpe, og vi har gjort vores bedste for at skabe et produkt, der er enkelt, billigt og hurtigt at producere, og som kan laves af flere forskellige plastmaterialer. Og det hele går rigtig hurtigt i øjeblikket - der er allerede international efterspørgsel. Vi har fx fået en forespørgsel på 100.000 visirer fra Nicaragua. Vi har  også valgt at lægge det optimerede design ud på vores hjemmeside, så alle producenter i verden frit kan benytte det til at hjælpe de lokale myndigheder."

Jarl Engelbrecht Vindnæs er stifter af Stykka.

 
 
 
 

Læs mere om visirerne på www.stykka.com/emergeneers

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledighedsudviklingen i Glostrup Kommune under coronakrisen

 

Siden cocronakrisen for alvor tog fat, og store dele af samfundet blev lukket ned, er andelen af ledige steget markant i hele landet - desværre kan vi også mærke det her hos os i Glostrup.

 

De seneste tal viser, at der i perioden fra 9. marts til 12. april er blevet 45.115 flere ledige i Danmark, svarende til en stigning på 34,3 %

 

Glostrup Kommune har også oplevet en stigning i andelen af borgere, der er blevet ledige under krisen. Fx er der fra den 9. marts og til dags dato sket en stigning på 171 ledige, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er en markant stigning, på ganske kort tid, og det svarer til en stigning på lidt over en fjerdedel.

  

Nedenstående diagram giver et overblik over, hvordan de nyledige dagpengemodtagere er fordelt på A-kasser, og her tegner der sig et billede af, at håndværksfagene er hårdt ramt. 3FA med 44 tilmeldte (24 %) er den A-kasse, der har flest nye ledige. Derudover kan vi se, at de tværfaglige A-kasser som Kristelig A-kasse, ASE og Det Faglige Hus har en større andel af de nye ledige (samlet 33 %), og fælles for dem er, at der blandt deres borgere ses flere chauffører, køkkenmedarbejdere eller medarbejdere indenfor lager og logistik. Der er også en del af denne gruppe, der er ufaglærte. HK står for 7 % af de ny-ledige borgere.

 

Samtidig viser gennemgangen af borgere fordelt på A-kasser, at langt størstedelen af de nye ledige er over 30 år (82 %). Har din virksomhed brug for arbejdskraft, er du meget velkommen til at rette henvendelse til Jobcentret. Vores virksomhedskonsulenter står altid klar til at hjælpe.

 
 
 
 

Ledighed fordelt på A-kasser.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information på engelsk om hjælpepakker / For information on Relief Packages read below

 

Hvis du har nogen i dit professionelle netværk, der kunne bruge information om hjælpepakkerne på engelsk, må du meget gerne sende den nederste del af denne tekst videre i deres retning.

 

Udenlandsk ejede virksomheder i Danmark står for ca. 1/3 af den totale omsætning og 1/3 andel af den danske eksport. Så de har en væsentlig betydning for os alle, ikke mindst mht. arbejdspladser og bidrag til den danske økonomi. Copenhagen Capacity arbejder bl.a. for at skabe - og i denne tid nok nærmere redde - arbejdspladser både hos de store udenlandske datterselskaber og den lille udenlandske start-up i Greater Copenhagen. Derfor er det også vigtigt, at disse virksomheder kender til informationerne om de hjælpepakker, som regeringen i denne tid løbende lancerer og opdaterer. Det vil vi naturligvis gerne støtte op om i Glostrup Kommune.

 

Selvom mange af de udenlandsk ejede virksomheder har danske ansatte, har mange stadig udtrykt behov og stort ønske om at kunne få informationer på engelsk til deres hovedkontorer i udlandet, så de også kan sætte sig ind i hvilke hjælpeforanstaltninger, der gives til virksomhederne i Danmark.

 

Desværre findes der intet på engelsk om disse hjælpepakker, hverken på ministeriernes, Erhvervshusenes eller virksomhedsguiden.dk hjemmesider. Copenhagen Capacity har derfor taget initiativ til at oversætte samtlige hjælpepakker til engelsk og lave en hjemmeside, hvor alt er samlet og løbende opdateres sammen med kontaktinformationer om, hvor de kan få yderligere assistance.

 

Hjemmesiden med alle hjælpepakkerne oversat findes her og vil blive løbende opdateret:

www.copcap.com/covid-19-overview-of-relief-packages

 

Information in English

The Danish government and a united Danish Parliament have passed several Relief Packages for all businesses in Denmark with a CVR number - also fully foreign-owned companies.

 

In order to assist and inform foreign owned businesses in Denmark, Copenhagen Capacity has translated the Relief Packages and gathered relevant information. Copenhagen Capacity will update the information continuously: www.copcap.com/covid-19-overview-of-relief-packages

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhvervskontakter i kommunen

 

Du er altid velkommen til at kontakte Glostrup Kommune med spørgsmål eller kommentarer:

 

Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

torben.jensen@glostrup.dk

Tlf. 2851 8817

 

Erhvervsteamet / Jan Møller Jensen

jan.j@glostrup.dk

Tlf. 2149 1191

 

Glostrup Jobcenter

virksomhedsservice@glostrup.dk

Tlf. 4343 0662

 

Glostrup Ejendomme

glostrupejendomme@glostrup.dk

Tlf. 7023 6110

 
 
 
 
Glostrup Kommune