Nordisk nyheitsbrev 12. oktober 2020

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Nytt nordisk lesehefte frå oss

Kvart år sidan 1994 har Nordisk informasjons-kontor Norge laga lesehefte om nordisk litteratur, i mange år nå i samarbeid med Arendal bibliotek. Heftet er i bruk i bibliotek, i lesesirklar og av lesarar over heile landet. I heftet for 2021 presenterer vi bøker av forfattarane Bergsveinn Birgisson, Gerður Kristný, Gunnar Gunnarsson, Linda Boström Knausgård, Agnes Lidbeck, Anne Swärd, Nina Wähä, Tove Jansson, Sofi Oksanen, Anti Tuomainen, Kjartan Fløgstad, Gabriel Scott, Hanna Stoltenberg, Jan Jakob Tønseth, Lone Hørslev, Sara Omar, Hans Scherfig, Eva Tind, Maren Uthaug, Jørgen-Frantz Jacobsen og Odd Marakatt Sivertsen. Du kan laste ned heftet her

 
 
 
 

Digital sesjon og prisutdeling for Nordisk råd siste uka i oktober

Ettersom den tradisjonelle sesjonen er avlyst i år, blir det heller ikke arrangert plenumsdebatter. Det finnes derfor ingen dagsorden. Flere digitale møter blir likevel gjennomført i sesjonsuken. Les mer om dem på norden.org når sesjonen nærmer seg.  De eneste arrangementene som sendes direkte i år, er debatten om covid-19 og Norden samt prisgallaen, der Nordisk råds priser deles ut. Bildet viser Nordisk råds prisvinnere i 2019. Begge direktesendingene finner sted 27. oktober. Lenker kommer her innen sesjonen starter.

 
 
 
 

Grønland ønsker russisk konsulat velkomen

Grønlands utanriksminister Steen Lynge seier til KNR at Russland er hjarteleg velkomen til å åpne konsulat i Nuuk. Nyleg har USA åpna konsulat. Les meir

 
 
 
 

Sammen for en grønn digital framtid

Digitale teknologier og digitale verktøy utvikles i raskt tempo og representerer avgjørende drivkrefter for å fremme grønn omstilling og økonomisk vekst og å takle covid-19 og framtidige pandemier. Derfor er det viktig at Norden og de baltiske landene viderefører sitt sterke partnerskap og samarbeid om bærekraftig og grønn digital omstilling. Fotograf Thomas Sonne / Common Ground Media.

Les mer på norden.org

 
 
 
 

Den livsviktige kommunikasjonen

Nyheitsbrevet Arbeidsliv i Norden har covid-19, kommunikasjon og endringar i arbeidsmiljøet som hovudtema i oktoberutgåva.

 
 
 
 

Grønlandske barn og ungdommar får trygge opphaldsstader rundt lønningsdagane

Grønlandsk radio og fjernsyn, KNR, melder:

"Alt for mange børn er ofre for seksuelle krænkelser, omsorgssvigt eller anden misrøgt, når forældrene drikker sig fulde.

Derfor lancerer Naalakkersuisut (landsstyret, regjeringa) og kommunerne nu en forsøgsordning med et værested i hver af landets fem kommuner, som vil holde åbent om aftenen og natten i weekenden omkring lønningsdag.

Børnerådet Nakuusa har tidligere støttet planerne om væresteder i de sene timer og i weekenden, og nu lanceres en treårig forsøgsordning." Les mer om dette nye tiltaket i felles grønlandsk-dansk plan for å hjelpe grønlandske barn, på KNRs heimesider

 
 
 
 

Åland vil ha bort grensekontrollen mot Sverige

"Ålänningarna vill kunna sköta viktiga ärenden i Sverige. Landskapet vill alltså ha en särlösning i stil med Torneå och Haparanda", melder YLE.

Den åländska riksdagsmannen Mats Löfström (Åländsk Center) är noga med att påpeka att det inte handlar om att i onödan utsätta någon för smittorisk. "Det finns kommuner i Sverige med mycket färre smittade än i många finländska kommuner, betonar Löfström. Det är inte länderna som sådana som är smittade, utan det handlar om en klustersmitta som finns på olika orter i både Sverige och Finland." Les mer fra YLE

 
 
 
 

Dei danske konservative firedobla på fire år

Dei konservative i Danmark fekk 2,6% på meiningsmålingar da Søren Pape Poulsen tok over som partileiar i 2016. Nå har partiet kome over 10%, og er med det tredjestørst i dansk politikk. Høgres søsterparti tar flest stemmer frå Venstre, og det totale samanbrotet for Dansk Folkeparti sender veljarar tilbake til Det Konservative Folkeparti. Dansk Folkeparti, som er Framstegspartiets søsterparti, har rast nedover og ligg på 6-7% på målingane. Partiet har mista mange også til det nå jamnstore nye partiet Nye Borgerlige på ytre høgre fløy.

Les meir om Det Konservative Folkepartis framgang på dr.dk  I ein tabell om veljar-vandringar er partia omtalte med det særdanske fenomenet bokstavar i staden for partinamn. Her er ein vegvisar inn i det danske partibokstavsystemet.

 
 
 
 

Danskane i Tyskland vil i Forbundsdagen

Det dansk-frisiske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) har på landsmøtet sitt vedtatt å stille til val i den tyske forbundsdagen i 2021. SSW har tre representantar Landdagen i Slesvig-Holstein, og har også hatt regjerings-medlemmer der. Det er første gong på førti år at SSW stiller til val i Forbundsdagen. Les meir

 
 
 
 

UNESCO og Nordisk Kulturfond går sammen i et nytt toårig prosjekt

Prosjektet skal styrke det internasjonale samarbeidet, med utgangspunkt i UNSCOs arbeidsverktøy, for å sikre at kunstnere, kulturaktører, forskere og formidlere kan tenke, produsere og formidle kreativt og fritt. Les mer fra Nordisk kulturfond

 
 
 
 

Ny rapport om likestilling i relativt isolerte område
Genus och jämställdhet är viktiga parametrar för att förstå demografisk och ekonomisk förändring i relativt isolerade områden, skriv NIKK, Nordisk informasjon om kjønn, om ny rapport. "Hur förhandlas frågor om jämställdhet, deltagande på arbetsmarknaden och omsorgsansvar i rurala områden? Den nya rapporten "Equality in Isolated Labour Markets" undersöker dessa teman i tre rurala områden i Danmark, Färöarna och på Grönland. Rapporten är ett resultat av forskningsprojektet med samma namn, som delvis finansierades av Nordisk jämställdhets-fond." Bildet er frå Narsaq, eitt av tre samfunn omtalt i rapporten. Samandrag og nedlasting her

 
 
 
 

Rapporten "Sexuellt trakasserad på jobbet" på engelsk
NIKK, Nordisk informasjon om kjønn, melder om ny rapport: "Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett stort samhällsproblem i Norden. Nu finns NIKKs nya rapport om ämnet även på engelska.
Rapporten sammanställer för första gången nordisk kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och pekar på flera viktiga kunskapsbehov. Forskningsöversikten har tagits fram på uppdrag av Nordiska ministerrådet, som underlag till en kommande nordisk forsknings-satsning på området. Last ned rapporten her

 
 
 
 

Nordisk-baltisk mobilitetsprogram med tre nye år

Nordisk kulturkontakt melder: "De nordiska och baltiska kulturministrarna har beslutat förlänga det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur under åren 2021-2023. Programmet, som är indelat i renodlat resestöd, stöd till nätverk och stöd för residenscentra, strävar till att öka utbytet av kunskap, kontakter och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur." Les meir

 
 
 
 

Nordeniskolen.org får anerkjennelse av internasjonalt ekspertpanel

Foreningen Norden melder i nyhetsbrev: "Foreningene Nordens egen digitale undervisningsplattform nordeniskolen.org har blitt hedret som en av de mest kreative verktøy for flerspråklig undervisning av organisasjonen HundrED! Et internasjonalt ekspertpanel har gjennomgått flere hundre kandidater fra over 20 land og vurdert nordeniskolen.org som verdig en topplassering blant ledende nyvinninger innen undervisning." Les mer

Hele nyhetsbrevet fra Foreningen Norden, om blant annet Nordisk litteraturuke 9.-15. november og sammenlikning av nordiske språk er her

 

 
 
 
 

75% støtte til koronarelaterte prosjekter fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Prosjekter og forprosjekter som sikter på å styrke håndteringen av koronapandemien, kan søke om støtte på inntil 75 % fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Pprosjektene skal ha som mål å håndtere konsekvensene av korona. Samtidig må de oppfylle ordinære kriterier til prosjektstøtte. "Vi er glade for kunne tilby denne ordningen. Vi tror at samarbeid er viktig for å bekjempe pandemien. Viruset kjenner jo ingen grenser", sier programsjef i ØKS-programmet, Magnus Schönning. Les mer

 
 
 
 

Østersjøstrategiens digitale årsforum

Østersjøstrategiens 11. årsforum 20.oktober blir for første gang heldigital. Strategiens handlingsplan skal revideres og EU-kommisjonen lanserer en rekke nye initiativer som En europeisk grean deal. Østersjøregionen har en unik posisjon til å bli en foregangsregion i et grønnere og mer fremtidsrettet Europa. Derfor arrangeres årets konferanse under tittelen: «Mot et nytt tiår med innovasjon og bærekraft». Fullstendig program og lenke til påmelding her

 
 
 
 

Nordisk kulturkontakt gir støtte til Transcultural Art Production i Oslo og nordiske samarbeidspartnere

Nordisk kulturkontakt melder om nyeste utdeling av tilsskuddsordninga Volt: "Av de beviljade ansökningarna finns ett projekt som fokuserar på att skapa interaktiva utställningar för barn och unga som har lite, eller ingen möjlighet alls, till att ta del av samtida konst. Projektet som heter Form in Motion är ett samarbete mellan Katrineholms kommun (SE), TransCultural Art Production (NO) och Nordens hus på Färöarna (FO)."Transcultural Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for mangfold i norsk kulturliv, og holder til i Oslo. Les mer om TrAP

 
 
 
 

Nordisk likestillingsfond inviterer til søknadar mot kjønnssegregering
Den riktade programutlysningen syftar till att motverka könssegregeringen på arbets-marknaden. NIKK tar emot ansökningar under perioden 17 augusti-16 oktober 2020. Totalt ska fyra miljoner danska kronor fördelas till nordiska samarbetsprojekt som ska arbeta för långsiktig förändring i upp till fyra år. Genom utlysningen vill Nordiska ministerrådet bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv där alla människors potential tillvaratas. Du kan sende inn søknad her

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i. I 2020 er Interreg-ordningane 30 år. Dette blir markert med klima, ungdoms-satsingar og nabosamarbeid som hovudtema.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre.

14. oktober Green Cities Summit - digitalt

16.-18. oktober Oslo, Baltiske filmdager

26. - 29. oktober Reykljavík digitalt - Nordisk råds sesjon

8.-9. mars 2021 København - seminar om mobilitet oig teiknspråk

 
 
 
 

www.nordeninfo.no alltid oppdatert

Det nordiske nyheitsbrevet vårt kjem annankvar mandag kl 1000. Det blir sendt til rundt 4000 mottakarar. Blant dei er alle fylkestingsmedlemmer og nøkkelpersonar i fylkesadministrasjonane, og politisk og administrativ leiing i alle norske kommunar. I tillegg er det mange mottakarar i andre miljø som arbeider med nordisk og regionalt samarbeid. Besøk også heimesidene våre, alltid oppdatert med nyheiter om nordisk samarbeid, støtteordningar, nordisk arrangementskalender, partnarsøk for Norden og Interreg, og Norge leser nordisk. Sjekk også facebooksida vår.

 

 
 
 
 
 

Neste søknadsfristar hos Nordisk kulturfond: Opstart med løpande søknadsfrist og svar i løpet av 20 dagar. Det nye programmet Globus har pilotprosjekt i 2020, og åpnar for søknadar frå 2021. Andre ordningar blir annonsert seinare. Merk at det er ny søknadsportal.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Neste søknadsfrist er tidleg i 2021.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar. Fristar: nettverksstøtte 9.10, mobilitetsstøtte 19.10. Neste frist for kultur og kunst, Kultur- og språkprogrammet for ungdom - Volt, residensstøtte, og Norden 0-30 (tidlegare NORDBUK) for barn og unge) blir publisert snart.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no