PULS
 PRESSEMEDDELELSE

København den 16. maj 2023
 

 

PULS i Folkeskolen

 

Langhøjskolen har knækket koden til mere bevægelse og bedre trivsel

 

 

På en folkeskole i Hvidovre har elever og lærere bevist, at det kan lade sig gøre at indføre mere fysisk aktivitet i skoletiden - uden særlige faciliteter eller økonomisk støtte. Just Human og Chris MacDonald vil nu sammen med Københavns Professionshøjskole udbrede succesen til flere skoler i Danmark.

 

 

Skolereformen fra 2014 definerede en målsætning om, at eleverne skulle opnå 45 minutters fysisk aktivitet hver dag. I dag vurderes det, at kun godt halvdelen af alle folkeskoler i Danmark lever op til det mål, og i Storkøbenhavn er det kun hver femte skole.

 

Denne udfordring har Langhøjskolen i Hvidovre taget op og løst med et inspirerende træningskoncept, der giver alle elever i udskolingen en aktiv og energifyldt start på skoledagen. Her møder alle elever i 6. til 9. klasse hver dag året rundt ind til en gang højintens PULS-morgentræning. Det er obligatorisk at deltage, og træningen for 6.-klasserne varer 30 minutter, mens de øvrige klasser i udskolingen har 45 minutter til rådighed.

 

 
PULS
 

 

Inspiration fra USA

Konceptet blev udviklet i 2016 af ledere, lærere og pædagoger fra Langhøjskolen, som var inspirerede af en skole i Naperville, Chicago, USA. De tog idéen med hjem til Hvidovre, og PULS-konceptet er siden blevet videreudviklet og tilpasset skolens hverdag og rammer.

 

I Naperville har eleverne i dag pulsmålere på, når de er aktive i skolen, og på Langhøjskolen bærer eleverne også ofte IQNITER-pulsmålere under træningen, så både elever og lærere kan følge deres puls live på storskærm.

 

Langhøjskolen har fundet tiden og ressourcerne til projektet ved at prioritere den understøttende undervisning til PULS. Skolens faciliteter er som på mange andre folkeskoler, især i hovedstadsområdet, langt fra ideelle til idræt og bevægelse - men elever og lærere har lært at udnytte de rammer, der er, og så ellers lade lysten drive værket:

 

"PULS er blevet en fast rutine og en dejlig aktiv måde at begynde dagen på. De kan vi også tydeligt mærke på eleverne, som får masser af energi af at kaste sig ud i en gang boldspil, dans eller leg fra morgenstunden - og så kan de bedre arbejde koncentreret resten af dagen. Samtidig giver det en masse på trivselskontoen og styrker det sociale samvær at røre sig sammen", siger Heidi Strømsten, lærer på Langhøjskolen.

 

Træning til teenagere: Bare gør det!

Chris MacDonald fra Just Human har sammen med forsker Anne Bugge fra Københavns Professionshøjskole fulgt eleverne på Langhøjskolen gennem skoleåret 2022/23. De har både observeret morgentræningerne og løbende interviewet lærere og elever for at indsamle erfaringer og beskrive konceptet, så det forhåbentlig kan bredes ud til mange flere skoler over hele landet i de kommende skoleår.

 

"Børn og unge er samlet set mindre fysisk aktive i dag, end de var for blot få generationer siden, og det fysiske aktivitetsniveau falder gennem hele barndommen, men mest markant hos teenagerne. Derfor er PULS-projektet så vigtigt og opløftende at følge. For her har en helt almindelig folkeskole uden særlige ressourcer eller forudsætninger knækket udfordringen med at få mere bevægelse ind i skoledagen - simpelthen ved at prioritere det. Det er et super eksempel til efterfølgelse, og forhåbentlig kan vi brede PULS ud til mange flere folkeskoler", siger Chris MacDonald, stifter og bestyrelsesmedlem i Just Human.
 

 
PULS
 


Løbebane på skolegangen
Der er mange veldokumenterede helbredsmæssige gevinster ved at være fysisk aktiv, og derudover har motion positive effekter på læring og trivsel. Omvendt så har det vidtrækkende konsekvenser, hvis vi lader vores børn og unge være stillesiddende hele skoledagen og ikke bevæge sig.

 

Fysisk aktivitet med pulsen oppe er sundt og nødvendigt for en optimal vækst og udvikling af ikke kun vores skelet, muskulatur, hjerte og lunger, men også for vores hjernes udvikling og funktion. PULS-programmet handler derfor ikke kun om den fysiske sundhed, men i høj grad også om læringsparathed, trivsel og mental sundhed.

 

På Langhøjskolen har de også indført andre tiltag end PULS-træningen for at skabe en mere alsidig skoledag med mere bevægelse. Skolen har fx indrettet deres klasselokaler med whiteboard-vægge, høje caféborde og vippebrædder. Denne indretning sikrer, at børnene kan bevæge sig mere rundt i læringsprocessen - og erfaringerne viser, at mange af eleverne vælger at stå op og arbejde. Langhøjskolen har ligeledes indrettet gangarealer med løbebane, hvor eleverne ikke må gå, men skal løbe.
 

 
 
 
PULS Webinar.png
 
 
 
 

​​​​GRATIS WEBINAR
25. maj afholder Just Human webinar om PULS for skoleledere, lærere og  forskere. 
Læs mere om projektet og mulighederne og se vores 3 x webdokumentarer

 

 
 
 

 

PULS i skolen gennemføres i et partnerskab mellem Københavns Professionshøjskole,
Just Human, Chris MacDonald, Langhøjskolen, Scriin, IQNITER og er støttet med
EU-midler fra Erhvervsfyrtårn Life Science - Sund vægt.

 

 
 
 

Læs mere om PULS i skolen - link
 

For yderligere information, kontakt venligst: 
Just Human v. Maria Severin på ms@justhuman.dk  eller +45 2182 2820

 
 
 
Social media icon Social media icon
 
Afmeld // Jeg ønsker ikke PR-nyheder fra Just Human