Nordisk nyheitsbrev 5. august 2019

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Nordens telt i Arendalsuka - programmet

Nordisk ministerråd, Nordisk råd og ei rekke nordiske institusjoner samarbeider om eit stort nordisk telt på Langbrygga i Arendal 12.-17- august, med et spennende og variert program i løpet av fire dager. Årets program tar utgangspunkt i Islands formannskap og FNs verdensmål med debatter om bl.a. bærekraftig forbruk og produksjon, bærekraftig turisme, samfunnssikkerhet, digitalisering og unge og utdanning. Vi har i alt 10 arrangementer på plakaten i Nordens telt. Kom innom for en prat - og bli gjerne med på ett eller flere arrange-menter. Her er seminarprogrammet vårt.

 
 
 
 

Kunstnerisk ytringsfrihet i Arendaluka

For femte år på rad arrangerer Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Nordisk informasjonskontor Norge og Imeta det internasjonale kulturseminaret «Kunst som sosial drivkraft» under Arendalsuka. I år om respekt for menneskerettigheter og ytringsfrihet i kunstnerisk virksomhet. Møt blant andre

direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet, styreleder Hans Antonsen i Norsk teater og orkesterforening (NTO), den iranske sangeren Mahsa Vahdat, Risørordfører Per Kristian Lunden, og Erik Hillestad, plateprodusent, musiker og låtskriver. Munkehaugen onsdag 14. august kl 1200-1500 Les mer

 
 
 
 

Arendalsuka: Søkarseminar for Interreg

Møt statssekretær Anne Karin Olli, fylkesvaraordførar Jon-Olav Strand, interregsekretariatet og aktørar som har fått støtte frå interreg til å gjennomføre planane sine. Kom til Nordens telt på Langbrygga onsdag 14. august kl 1300. Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og gir også individuell informasjon. Les mer

 
 
 
 

Grønland 3,2 grader over normalen

Dansk Meterologiske Institut melder i Grønlands radio og fjernsyn (KNR) at temperaturen i april, mai og juni var 3,2 grader over normalen. Hetebølga fra Europa kom til Grønland sist uke, med temperaturar rundt 20 gradar også vest for innlandsisen. NRK melder at "Det er satt ny temperaturrekord på toppen av Grønlandsisen, som fredag var 17 grader varmere enn normalt om sommeren. Bare onsdag denne uka smeltet over ti milliarder tonn is - én milliard er nok til å fylle 400.000 svømmebasseng." Les mer fra NRK og KNR

 
 
 
 

Grønland ber Danmark om 17  barnevernsarbeidarar

Grønlands sosialminister Marta Abelsen ber nå Danmark om hjelp for å betre dei enorme problema med barn og unge i Tasiilaq på austkysten og resten av landet. Danmarks Radio sendte dokumentaren "Byen hvor børn forsvinder" i vår, og det sette alarmklokkene på. Kommuneforbundet (Grønlands KS) har kartlagt situasjonen. Konklusjonen er å be om hjelp med heile 17 barneversarbeidarar. Les meir frå KNR

 
 
 
 

Statsrådbesøk på Nordisk informasjonskontor Norge

Kulturminister Trine Skei Grande var innom kontoret på Arendalsbesøk 22. juli. Nordisk informasjonskontor Norge har helt fra etableringa i 1990 blitt finansiert i et samarbeid mellom Nordisk ministerråd, Kulturdeparte-mentet, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Arendal kommune.

 
 
 
 

30-års jubileum for den baltiske vegen

23. august 1989 stod rundt to millionar estarar, latviarar og litauarar hand i hand 600 km frå Tallinn via Riga til Vilnius for å markere at det var 40 år sidan den øydeleggande ikkje-angrepspakten (Molotov-Ribbentrop-pakten) mellom Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Pakten i 1939 låste Baltikum til Sovjetunionen. Den menneskelege kjeda i 1989 var ein viktig del av frigjeringa og vegen tilbake til demokratiet. Det blir markering utanfor Stortinget fredag 23. august kl 1700. Les meir om pakten

 
 
 
 

Spel, dans og kveding frå Setesdal til UNESCO-liste? 

"The practice of traditional music and dance in Setesdal. Playing, dancing and singing (stev, stevjing)" er Norges kandidat til UNESCO si liste for immateriell kulturarv. Tora Aasland, leiar av den norske UNESCO-kommisjonen, var med på årets Setesdalfestival og seier til Fædrelands-vennen 29. juli at ho har god tru på positivt vedtak i UNESCO-møtet i Colombia 9.-14. desember. I seminar i Setesdal spelemannslags festival blei erfaringar frå Latvia, Tinn og Rjukan presenterte. På bildet leiar Astri Rysstad i Setesdal spelemannslag (til venstre) og Tora Aasland.

 
 
 
 

Dansk seier i europeisk kormesterskap

Vocal Line fra Århus vant finalen i det store europeiske kormesterskapet i Göteborg i helga. Latviske Maska fra byen Babite vann sølv. Bergenskoret Volve Vocal gjorde en hederlig innsats, men kom ikke til den endelige finalen. Hør vinnerkoret under dirigenten Jens Johansen her

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre

12. september Tórshavn - NordForsks dagskonferanse om etikk i helseforsking i små samfunn

25. september Stockholm - dagskonferanse om inkludering i regi av Nordens velferdssenter

 
 
 
 

www.nordeninfo.no alltid oppdatert

Besøk heimesidene våre, alltid oppdatert med nyheiter om nordisk samarbeid, støtteordningar, nordisk arrangementskalender, partnarsøk for Norden og Interreg, og Norge leser nordisk. Sjekk også facebooksida vår.

 

 
 
 
 
 

Neste søknadsfrist hos Nordisk kulturfond er 1.10.2019. OPSTART kan søkes fortløpende.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Søknads-frist er 1.2. kvart år.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar. Fristar i 2019 er: VOLT 12.8., mobilitets-støtte 22.8., kultur- og kunst 19.9., nettverksstøtte 26.9 og barne- og ungdoms-programmet NORDBUK 7.10. Neste søknad for residensstøtte blir  tidleg i 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no