Pressemeddelelse
19. juni 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi går glip af naturoplevelser

 
 
 
 

Mange danskere er ikke klar over, hvilke muligheder vi har for at opleve naturen. Især er kendskabet til, hvad vi må i privatejede skove og på strande begrænset, viser en undersøgelse fra Friluftsrådet.

 
 
 
 

Naturen lokker i sommermånederne med lune lyse nætter, saftige bær og solbeskinnede sandstrande. Men kun få af os kender nok til de muligheder, vi har for at opleve naturen.

 

"Desværre tror mange, at der er flere begrænsninger, end der egentlig er, og så går vi jo glip af oplevelser i naturen. Det er ærgerligt, for vi har gode muligheder for fx at bade i havet eller overnatte i det fri, siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet, der med kampagnen Oplev Mere - Brug Naturen oplyser om regler og muligheder i naturen.

 

Hver tredje dansker ved for eksempel ikke, at man må slå sig ned på en privat strand og bade der, hvis der er mere end 50 meter til beboelse. Og det kun hver fjerde dansker der ved, at det er tilladt at cykle på veje og stier i privatejede skove, viser tal fra Friluftsrådet, som derfor guider til flere oplevelser i naturen.

 

Vi må mere i naturen, end vi tror.
Hovedreglen er, at du må færdes de fleste steder, men der er nogle undtagelser, som du skal være opmærksom på. Husk altid at tage affald med dig og at have din hund i snor. Den eneste undtagelse er på stranden fra 1. oktober til 31. marts, hvor du må lade hunden løbe fri.

 

Hvem ejer skoven?
Må du være i skoven, efter det er blevet mørkt? Må du gå uden for veje og stier? Må du plukke grønne urter til aftensmaden fra skovbunden? De spørgsmål er slet ikke så enkle at besvare, for reglerne i skovene afhænger nemlig af, hvilken type ejer skoven har: Er det statens eller kommunens skov - det vil sige en offentligt ejet skov - eller er det en privatejet skov? I offentlige skove må du færdes døgnet rundt både på veje stier og i selve skovbunden. I privatejede skove skal du blive på veje og stier, og du må være der fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Al cykling skal foregår på veje og stier uanset om skoven er offentlig - eller privatejet. Det er tilladt at plukke blomster, samle svampe, bær kogler mv. til eget brug - omkring en posefuld, men husk, at du kun må samle det, som du kan nå fra vejen eller stien, hvis skoven er privatejet.

 

Med madkurven i telt eller hængekøje
Der er også forskellige regler, hvis du vil slå dig ned med madkurven i den grønne bøgeskov. I offentlige skove må du 'gøre ophold', som det hedder, hvis der er minimum 50 meter til nærmeste beboelse. I privatejede skove skal der være 150 meter til nærmeste beboelses- eller driftsbygning, og du må ikke slå dig ned uden for skovens veje og stier.

 

I offentlig ejede skove må du desuden overnatte i telt på lejrpladser og i særlige skove med områder til fri teltning - og du må overnatte i shelter, direkte i skovbunden, på liggeunderlag, i hængekøje eller under regnslag. Du må også tænde bål på etablerede bålpladser, men hold øje med lokale forbud. Lige nu er der forbud mod bål i mange kommuner pga. tørke.

 

I private skove kræver overnatning og bål altid ejerens tilladelse.

 

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Hvis en privatejet skov er under 5 hektar, må skovejeren også lukke den af for offentligheden. 

 

Få sand mellem dine tæt, ikke dine gear
Du har stort set uhindret mulighed for at nyde vores strande og kystnaturen og fx bade, gå ture, fiske, overnatte, lave bål mv. Og det er døgnet rundt. 

 

I store træk er der ingen begrænsninger for færdsel langs kysterne så længe det foregår til fods. En god tommelfingerregel er, at du må færdes på strande, som består af sten og sand. Har stranden karakter af en have, skal du ud i vandkanten, for at du lovligt må passere. De fleste steder er cykling forbudt. Der er dog visse undtagelser langs den jyske vestkyst, hvor stranden er udlagt som offentlig vej.

 

Kig forbi og spring i
Du må slå dig ned og bade ved stort set alle strande, men husk, at der skal være mere end 50 meter til beboelse, hvis stranden er privatejet. Det er også tilladt at lave bål de fleste steder, men der kan være lokale forbud, som du kan tjekke på kommunens hjemmeside.

 

Du er også velkommen til at overnatte på stranden, det må bare ikke være i telt eller noget, der ligner. I stedet kan du lave et primitivt ly fx spænde et sejl op mellem to kajakker eller overnatte under åben himmel. Husk, at der skal være mere 50 meter til ejerens beboelse på privatejede strande.

 

Selvom kragerne vender, må du godt fortsætte
Det meste af Danmark er landbrugsland, faktisk har vi verdensrekord i landbrugsareal med 63 % mens gennemsnittet i Europa er 24 %. Derfor er det rigtig godt, at vi må færdes på markveje, for de fører nemlig ofte ud til skov, strand, sø, eng mv. 

 

Du må både gå og cykle døgnet rundt på alle veje og stier i det åbne land og du må også ride med mindre skiltning udtrykkeligt forbyder det. Ejeren kan forbyde adgang på veje og stier ved skiltning i særlige tilfælde. Husk derfor at repsektereskilte, du møder på din vej.

 

Hvem ejer skoven, stranden eller markvejen mv?

Når skal ud i naturen, hvordan ved du så lige hvem der er ejeren. Statens skove drives af Naturstyrelsen, og de er forsynet med rødmalede pæle, skilte og låger. I privatejede skove ses oftere et grønt skilt med "ordensregler". Kender du naturområdets adresse kan du finde ejeren via boligejer.dk.

Friluftsrådet arbejder for, at der skal være gode adgangsforhold til naturen og oplyser om regler og muligheder gennem kampagnen Oplev mere - Brug Naturen. Du kan finde mere vide om reglerne i naturen på www.oplevmere.nu

 

FAKTABOKSE

 

Fakta fra undersøgelsen:

 • Kun 40 pct. ved, at det er tilladt at færdes til fods og cykle på veje og stier i privatejede skove
 • Kun 43 pct. ved, at det er tilladt at cykle på markveje
 • Kun 41 pct. ved, at det er tilladt at færdes til fods på privatejede strande
 • Kun 26 pct. ved, at det er tilladt at gøre ophold og bade på privatejede strande, hvis der er mere end 50 meter til beboelse.
 • Kun 53 pct. ved, at det er tilladt at færdes i skovbunden i offentlig ejede skove.
 • Kun 48 pct. ved, at det er tilladt at færdes i offentlig ejede skove om natten

Fakta om, hvad vi må i naturen:

 

Offentligt ejede skove:

 • Du må færdes til fods og cykle på veje og stier døgnet rundt.
 • Du må færdes til fods overalt i skoven, både på veje og stier og i skovbunden. Du må dog ikke færdes i haver eller på gårdspladser.
 • Du må gøre ophold, hvis der er mindst 50 meter til beboelsesbygninger.
 • Du må overnatte i telt på lejrpladser, primitive overnatningssteder og i særlige friteltningsskove. Du må også overnatte direkte i skovbunden på liggeunderlag, i sovepose, i hængekøje eller under regnslag.
 • Du må bruge åben ild eller kogeapparater ved bålpladser eller lejrpladser. Tjek altid op på eventuelle lokale forbud.
 • Du må bade i skovens vandløb og søer.
 • Du må samle nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav fra skovbunden til eget forbrug. Du må samle omkring en posefuld.

Privatejede skove

 • Du må færdes til fods og cykle på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang.
 • Du må kun færdes til fods i skovbunden, overnatte og lave bål, hvis du har spurgt ejeren om lov.
 • Du må samle nødder, bær, kogler, svampe, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav, hvis du kan nå dem fra stier og veje. Du må tage til eget brug - omkring en posefuld.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Hvis en privatejet skov er under 5 hektar, må skovejeren også lukke den af for offentligheden. 

 

Strande

 • Du må færdes til fods langs stort set alle strande, hele døgnet. Også selvom stranden er privatejet. En god tommelfingerregel er, at du må færdes og opholde dig på strande, som består af sten og sand. Har stranden karakter af en have, skal du ud i vandkanten, for at du lovligt må passere.
 • Du må opholde dig på strande i kortere tid dvs. ikke over en dag, men det må gerne være i nattetimerne. På privatejede strande skal der mindst være 50 meter til ejerens beboelse, for at du må slå dig ned.
 • Du må overnatte på stranden, men ikke i telt o.l. Du må gerne etablere et primitivt ly eller overnatte under åben himmel. Husk, at der skal være mindst 50 meter til ejerens beboelse på privatejede strande.
 •  Du må bade ved stort set alle strande. Tager du ophold på stranden, skal du huske, at der skal være mindst 50 meter til ejerens beboelse, hvis stranden er privatejet.

Veje og stier i det åbne land:

 • Du må færdes til fods og cykle på veje og stier i det åbne land hele døgnet, også på markveje.
 • Du må ikke færdes på marker og arealer der dyrkes eller er i drift
 • Du må ikke gå i læhegn eller skel mellem markerne. 
 • Ejeren kan forbyde adgang ved skiltning i særlige tilfælde. Respekter derfor skilte, du møder på din vej.

Se mere om, hvad du må i naturen på www.oplevmere.nu   

 
 
 
 
Kontaktinformation

Kommunikationschef Astrid Bjørg Mortensen
Mobil: 24656230
E-mail: abm@friluftsraadet.dk

eller

Projektleder Louise Skou Grindsted
Mobil:27146825
Email: lsg@friluftsraadet.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friluftsrådet udvikler friluftslivet, formidler natur og bæredygtighed og forbedrer rammerne for at opleve naturen. Visionen er: Friluftsliv for alle - i en rig natur, og på et bæredygtigt grundlag. Friluftsrådet er friluftsorganisationernes paraply og administrerer desuden udlodningsmidler til friluftsliv.

 

Læs mere på www.friluftsraadet.dk

 

Friluftsrådet, sekretariatet - Scandiagade 13 - 2450 København SV

 
Social media icon