Pressemeddelelse
20. august 2020
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny partnerskabsaftale klar til underskrift

 

I morgen fredag underskriver Syddansk Universitet, Dansk Sprognævn, Nordfyns Gymnasium og Nordfyns Kommune en partnerskabsaftale. Aftalen skal styrke fælles interesser inden for dansk sprog, uddannelse, turisme og erhvervsudvikling. Sprogfestivalen Sprogense er første konkrete resultat af aftalen.

 
 
 
 

Fredag den 21. august kl. 9.00 stryger flaget til tops på Bogense Rådhus, når repræsentanter fra Syddansk Universitet, Dansk Sprognævn, Nordfyns Gymnasium og Nordfyns Kommune mødes for at underskrive en fælles partnerskabsaftale. Aftalen gælder foreløbigt frem til og med 2022 og skal fremme fælles interesse inden for en række samarbejdsområder, som er nærmere præsenteret i aftalen. Det gælder:

 • Rekrutteringsfødekæden: Aftaleparterne pligter sig til at arbejde for, at nordfynske unge dygtiggør sig sprogligt på dansk, tysk og engelsk, og at de finder vej til gymnasiets og universitetets sprog-, kommunikations- og turismeuddannelser.  Desuden vil parterne medvirke til, at de lokale virksomheder stiller sig til rådighed som praktiksteder og studie-/specialesamarbejdspartnere og sikre, at de færdiguddannede finder vej tilbage til de nordfynske virksomheder.
   
 • (Turisme-)events: Aftaleparterne skal sikre, at sprog sættes på den lokale og nationale dagsorden med sprog-events, der tiltrækker både borgere, sprogforskere og erhvervsliv. Hermed vil man arbejde for, at sproget bliver afsæt for fællesskaber og udgør et vigtigt bindeled mellem fritid og arbejde, unge og gamle, lokale og turister, eksperter og (for)brugere.
   
 • Nordfynske rammer for sprogforskning og formidling om sproget: Aftaleparterne skal sikre, at der skabes særligt gunstige rammer for sprogforskning og formidling om sproget på Nordfyn.

Læs aftalen i sin helhed (pdf-dokument)

 

Udflytning med succes

Borgmester Morten Andersen har store forventninger til samarbejdet.

    - Med aftalen får vi grebet fat i nogle problemstillinger, som alle deltagere i partnerskabet synes er vigtige. Det er nogle højkompetente partnere, som har fundet sammen i den her aftale og har givet håndslag på at investere tid og kræfter på nogle vigtige områder. Nu glæder jeg mig til, at vi får fyldt aftalen ud med nogle gode og konkrete initiativer, siger Morten Andersen.

 

Samarbejdsaftalen er et konkret resultat af udflytningen af de statslige arbejdspladser i Dansk Sprognævn, og ifølge Morten Andersen er det et mønstereksempel på, at en udflytning kan skabe synergi og dermed være succesfuld.

    - Vi oplever et Sprognævn, der gerne vil samarbejde med Syddansk Universitet, de lokale uddannelsesinstitutioner og os som kommune. Det er der allerede kommet gode initiativer ud af, og med partnerskabsaftalen har vi sat en retning for samarbejdet og lagt rammerne for, at vi kan skabe endnu flere gode resultater, siger Morten Andersen.

 

Sprogfestivalen Sprogense

Samarbejdsaftalen har været undervejs siden årsskiftet, og tilbage i februar måned blev det første konkrete resultatet af det forstærkede samarbejde offentliggjort, nemlig "SPROGENSE. Ordet er dit", der er tænkt som en festival og folkemøde for det danske sprog. Festivalen blev først planlagt til at skulle finde sted i september i år, men grundet Covid-19 er festivalen siden udskudt til den 7.-8. maj 2021. 

 

Pressen er inviteret

Pressen er velkommen til at deltage i underskriftsceremonien. Der vil i den forbindelse vil være mulighed for at lave interview med:

 • Prodekan for Uddannelse, Lars Binderup, det humanistiske fakultetssekretariat ved
  Syddansk Universitet
 • Direktør for Dansk Sprognævn Thomas Hestbæk Andersen
 • Rektor for Nordfyns Gymnasium Kurt René Eriksen
 • Borgmester Morten Andersen

Program

 

09.00-09.15 Velkomst ved borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune

09.15-09.30 Tale v/prodekan Lars Binderup, SDU

09.30-09.45 Underskrivelse af partnerskabsaftale

09.45-10.15 En let anretning og interviews

10.15-10.30 Afslutning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Morten Andersen, mobil 40 40 24 47

Stabschef Vicki Møberg Torp, mobil 51 77 74 03

 
 
 
 
Social media icon Social media icon