Forskningsformidlingspris og undervisningspris uddelt på Roskilde Universitet

 
 
 
 

Professor Jacob Dahl Rendtorff modtager Roskilde Universitets forskningsformidlingspris, mens lektorerne Lena Brogaard og Matias Thuen Jørgensen bliver hædret med universitetets undervisningspris.

 
 
 
 
Jacob Dahl Rendtorff.jpg
 

Professor Jacob Dahl Rendtorff. Foto: Agnete Schlichtkrull

 
 
 
 
Lena Brogaard og Matias Thuen Jørgensen.jpg
 

Lektor Lena Brogaard og lektor Matias Thuen Jørgensen. Foto: Agnete Schlichtkrull

 

 


Roskilde Universitet delte priser ud ved jubilæumsårets årsfest.

 

Hvert år deler universitetet en forskningsformidlingspris ud til en forsker, der på levende og kreativ vis kommunikerer til den brede offentlighed, og i år går prisen til professor Jacob Dahl Rendtorff fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.

 

Jacob Dahl Rendtorff bliver ofte brugt af medierne som ekspert i bl.a. virksomheders ansvar, etik og legitimitet.

 

I begrundelsen for årets pris bliver det fremhævet, at han tager afsæt i målgruppen og på den måde inddrager folk fra målgruppen, når det fx drejer sig om spørgsmål om store samfundsudfordringer. På den måde når han ud til bl.a. unge mennesker.

 

Jacob Dahl Rendtorff var desuden den mest bookede i Bestil en Forsker-ordningen under Forskningens Døgn. Det blev til 15 foredrag på landets skoler med titlen 'Det globale ansvar og FN's Verdensmål' på kun fem dage.

 

Undervisningspris for differentieret undervisning
Roskilde Universitets undervisningspris går til en gruppe af undervisere og vejledere for at anerkende en stor indsats med at skabe forskningsbaserede uddannelser og undervisning af høj kvalitet.

 

Dette års pris går til lektorerne Lena Brogaard og Matias Thuen Jørgensen fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.

 

Modtagerne får prisen for aktivt at arbejde med, hvordan undervisning og projektvejledning bedst muligt kan tilrettelægges, når de studerende har forskellige forudsætninger. Den differentierede undervisning har ikke kun betydning for den enkelte studerende, men også for de medstuderendes og uddannelsens trivsels- og læringsmiljø.

 

De to vindere har arbejdet med både kursusundervisning og projektvejledning, de har sikret en høj grad af studenterinvolvering, og deres tilgang vil kunne overføres til andre af universitetets uddannelser.

 

Til Roskilde Universitets årsfest modtog DR-journalist Erkan Özden den nyindstiftede æresalumnepris, og årsfesten var ligeledes en lejlighed til at hædre tre nye æresdoktorer på universitetet.

 

Læs mere om Roskilde Universitets 50 års jubilæum på ruc.dk.


Fakta:
Udvalget, som valgte Jacob Dahl Rendtorff som modtager af forskningsformidlingsprisen, bestod af ansvarshavende chefredaktør for videnskab.dk Vibeke Hjortlund, direktør for Roskilde Kongres- og Idrætscenter René la Cour Sell og vicedirektør for Kommunikation, Rektorsekretariat og Forskningsservice på Roskilde Universitet Elisabeth Hvas.

 

Bedømmelseskomiteen for undervisningsprisen har bestået af Roskilde Universitets prodekaner for uddannelse og rektor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

For yderligere information kontakt Roskilde Universitets presseservice.