Nyhedsbrev 23. juni 2021
 
 
 
 

Velkommen til vores nye nyhedsbrev

 
 
 
 

Denne gang fortæller vi blandt andet om, hvordan nævnet vurderer sager, hvor elforbruget har været skønnet over en længere periode. Du kan også læse mere om en sag, hvor en forbruger havde en såkaldt "lus" på sin elmåler. Du kan desuden se nævnets seneste statistik og blive klogere på nævnets arbejde.

 

Vi har planer om at sende vores nyhedsbrev ud fire gange om året fremover, og du kan abonnere på at følge med i nyhederne på vores område, hvis du tilmelder dig. Du kan tilmelde dig HER.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nævnet afholder virtuelle møder

 

Mange danskere blev den 12. marts 2020 sendt hjem at arbejde på grund af COVID-19. Det gjaldt også for medarbejderne i nævnets sekretariat. Derfor besluttede sekretariatet få dage efter, i samarbejde med nævnets formand, at nævnets fysiske møder skulle erstattes af virtuelle møder via Skype. Siden er alle møder blevet afholdt virtuelt bortset fra et møde i august, som blev afholdt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Valby.

 
 
 
 
Billede fra nævnsmøde - Emil.jpg
 
 
 
 

 

Nævnets formand, dommer i Københavns Byret, Poul Gorm Nielsen, siger:

 

"De virtuelle møder har været årsagen til, at vi i nævnet har kunnet behandle sagerne til tiden, og at forbrugerne har fået deres afgørelser. På den måde har møderne været en rigtig god mulighed og en succes i den her situation, hvor nævnet ikke har kunnet mødes fysisk."

 

"Sekretariatet og medlemmerne har bidraget positivt ved at være godt forberedt til den nye mødeform, og de teknologiske udfordringer er blevet håndteret godt. De virtuelle møder har dog deres begrænsninger. De kræver en meget stram struktur og styring, og derfor mister man typisk den umiddelbare kommunikation, aflæsning af kropssprog og opbygning af relationer på tværs. Jeg glæder mig derfor til, at vi igen kan afholde møderne i fysisk form."

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bliv klogere på nævnets arbejde

 

Nævnets sekretariat deltager løbende i sparringsmøder med kollegaer fra henholdsvis forsyningsbranchen og forskellige myndigheder med henblik på at skabe forståelse og indsigt på tværs af områder.

 

Den 7. maj 2021 afholdt nævnets sekretariat et digitalt ERFA-møde med Dansk Fjernvarme, Forsyningstilsynet, Energiklagenævnet og Energistyrelsen. På mødet blev der drøftet de aktuelle og overordnede udfordringer, som de respektive organisationer kan have på varmeforsyningsområdet.

 

Den 18. maj 2021 mødtes nævnets sekretariat med kollegaer fra henholdsvis Forbrugerombudsmanden og Forsyningssekretariatet. Her præsenterede deltagerne sig selv og deres arbejde på energiområdet. Næste møde afholdes den 22. juni 2021, hvor Ankenævnet på Energiområdet skal præsenteres, og hvor formålet med møderne fremover skal drøftes og fastlægges.

 
 
 
 

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte post@energianke.dk

 
 
 
 

Du får dette nyhedsbrev, fordi du tidligere har givet samtykke til, at vi må sende det til dig.

Ønsker du at ophæve dit abonnement, kan du gøre det her:

 
Afmeld nyhedsbrev
 

Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens privatlivspolitik