Gris på skoleskemaet i Mariagerfjord Kommune

 
 
 
 

Fire kommuner og tre erhvervsskoler er gået sammen om projektet Slagt og Æd, som skal være med til at synliggøre mulighederne ved at tage en erhvervsuddannelse inden for kokkefaget og landbruget.

 
 
 
 
Isabell_Anine_Smallwood_hilser_på_grisene_i_stalden.jpeg

Foto: Isabell Anine Smallwood hilser på grisene i stalden.

 
 
 
 

Projektet sluttes af med en stor finale på EUC Nord i Hjørring, hvor udvalgte elever kæmper om 5000 kr. til sin klasse. 

 

Mariagerfjord Kommune har i år fem 8. klasser med i projekt Slagt og Æd fra henholdsvis Hadsund, Søndre, Assens, Arden og Havbakkeskolen, og temaet for dette års projekt er grisen. 

 

- Slagt og Æd er meget mere end bare en konkurrence. Det er karrierelæring når det er bedst - nemlig når eleverne får hænderne i faget. Vi sætter praksisfaglighed på skoleskemaet, og eleverne kan på baggrund af kompetencer og interesse blive klogere på deres fremtidige uddannelses- og karrierevej, siger Erhvervsplaymaker i Mariagerfjord Kommune Stinna Stella Larsen.

 

I år har eleverne fra Mariagerfjord besøgt det lokale landmandspar Lars og Lisbeth Tolborg fra Hørby ved Hobro. Fem onsdage i træk har landsmandsparret sammen med deres ansatte og elev åbnet dørene til grisestalden. Her har eleverne fået indblik i, hvad det vil sige at arbejde på landet.

 

Engagerede rollemodeller har fortalt, hvordan drømmen om at blive landmand bliver til virkelighed, og ikke mindst hvad det kræver af både faglighed og vilje. Eleverne er blevet klogere på Danmark som produktionsland og begreber som import, eksport, samhandel og meget mere. 

 

- Det er fedt at komme ud og besøge landmanden og få lov til at se den virkelige verden. Det er en sjov og anderledes skoledag, hvor vi ikke kun sidder inden for hele dagen. Det er en anden måde at lære på, hvor vi virkelig er tæt på det emne, vi arbejder med. Jeg har fået en meget større viden om grisen og forståelse for, hvordan den parteres, og hvordan kødet bliver brugt, fortæller Isabell Anine Smallwood fra 8.klasse på Assens Skole.

 

Netop arbejdet i køkkenet er også en stor del af projektet, og dette foregår med faglære og gastronom Flemming Horup Graf fra HEG i Hobro. Her møder eleverne ind til en halv gris, som efter kyndig vejledning parteres til de stykker, som eleverne senere skal anvendende i opskrifterne. Eleverne laver i alt syv forskellige retter, som de inviterer deres forældre til at komme og nyde.  

 

- Det er meget givende, at forældrene kommer til middag og ser, hvad børnene har arbejdet med og lært, da forældrene spiller en afgørende rolle, når de unge skal træffe deres fremtidige uddannelsesvalg. Derfor benytter jeg også lejligheden til at give forældrene en introduktion til alle de spændende uddannelsesmuligheder, der findes lokalt.  Forældrenes deltagelse giver dem et bedre kendskab og et bredere fundament at vejlede ud fra i deres dialog med børnene om deres kommende uddannelsesvalg, siger Erhvervsplaymaker Stinna Stella Larsen.

 

Projekt Slagt og Æd sluttes af med et brag af en finale på EUC Nord i Hjørring torsdag den 6. oktober. Her skal udvalgte elever tilberede en treretters menu, der serveres for de fire kommuners borgmestre og udvalgsformænd, som bedømmer eleverne ud fra en blindsmagning. Der er 5000 kr. på højkant til vinderen. Pengene går til et socialt arrangement i vinderens klasse.

 

Fakta:

  • Slagt og Æd er et tværkommunalt projekt mellem fire kommuner (Mariagerfjord, Aalborg, Hjørring, Frederikshavn) og tre erhvervsskoler (EUC Nord, HEG og TECH College Aalborg).
  • Det er femte gang projektet kører, og i år er der fokus på grisen.
  • Der er plads til i alt 25 klasser i projektet efter først til mølle princippet. I år er de 25 klasser fordelt med 5 klasser fra Mariagerfjord, Frederikshavn og Hjørring Kommuner samt 10 klasser fra Aalborg Kommune.
  • Inkluderede fag i projektet: Samfundsfag, Madkundskab, Dansk og Biologi.
  • Projektet finder sted i perioden den 29.08.2022 til 06.10.2022. Det er et todages forløb for hver enkelt klasse (besøg hos landmand og i skolekøkken), og hele projektet afsluttes med en stor finale på EUC Nord i Hjørring.
     
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • Erhvervsplaymaker Stinna Stella Larsen, tlf. 21647974
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1 | 9500 Hobro | Tlf: 97 11 30 00 | raadhus@mariagerfjord.dk

 
Social media icon Social media icon Social media icon