Kunne du tænke dig at blive voksenspejder?

 
 
 
 

Spejderforeningerne i Mariagerfjord Kommune er gået i samarbejde med Mariagerfjord Kommune om at starte aktiviteter op for voksne, som har lyst til at udforske spejderlivets glæder.

 
 
 
 
Foto spejder.jpg
 
 
 
 

Mange af de voksne blandt spejderne er enten kommet ind i det via deres børn, eller har været spejder som barn, og er fortsat i det. Men hvad gør man, hvis man har fået interesse for spejderlivet som voksen, og ikke lige ved hvordan man komme ind? Ingen af spejderforeningerne i området tilbyder aktiviteter kun for voksne, nogle har familiespejd, og der er altid plads til nye spejderledere, men en decideret spejderaktivitet for voksne, findes ikke - før nu.

 

Nu arrangeres nemlig en række drop-in spejdermøder henover efteråret, hvor hver aften har et særligt spejdertema.

"Vi starter allerede på mandag d. 18. september kl. 18.30-20, hos KFUM Rosendal, hvor temaet bliver bål. Når vi har lavet bålet, gjort klar til snobrød og sat os rundt om bålet, bliver der en drøftelse af, hvor og hvornår de kommende spejdermøder skal ligge, men udgangspunktet er, at vi gerne vil mødes hver anden uge" - siger Sundhedsvejleder Sureka Santhirasegaram

 

Den første gang arrangeres af spejderledere fra KFUM Rosendal, men ledere fra kommunens øvrige spejderforeninger er inviteret til også at deltage, og ønsket er, at aktiviteten kan hoppe rundt til de forskellige foreninger og, hvis interessen er stor, så kan der startes voksenspejder op flere steder.

 

Spejder, en aktiv aktivitet, som giver mental sundhed.

At gå til spejder, er ikke en underholdning, men en aktivitet man dyrker. Spejderlederne er der til at igangsætte, råde og vejlede, men de skal ikke underholde deltagerne. Når man deltager, er man spejder, hvilket vil sige at man er medlem af en fritidsorganisation med typiske aktiviteter, som at bo i telt, lave mad over bål, lære at binde knob osv. med det overordnede mål at skabe fællesskaber. Det handler også om at udfordre sig selv og sine med-spejdere.

Som spejder lærer man gennem 'learning-by-doing'. Man lærer selv at finde løsningen på en opgave, frem for at lederne fortæller præcis, hvordan det skal gøres.

 

Alle disse ting er sundhed - ikke sundhed i form af motion og sund kost, men i forhold til den mentale sundhed, som er mindst lige så vigtigt. Dette er også en af grundene til at Mariagerfjord Kommune understøtter opstarten. Og så smitter glæden i spejderfællesskabet.

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Sundhedsvejleder Sureka Santhirasegaram
Sundhed og Træning

susa1@mariagerfjord.dk, 24871216
 

Maria Grønhøj Bisgaard

Kultur og Fritid

mabis@mariagerfjord.dk, 97113506

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1 | 9500 Hobro | Tlf: 97 11 30 00 | raadhus@mariagerfjord.dk

 
Social media icon Social media icon Social media icon