Pressemeddelelse
6. september 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asylansøgere skal lære om dansk kultur og demokrati

 
 
 
 

"Mens Vi Venter" er et projekt, som skal sætte asylansøgere ind i dansk kultur, dannelse og demokrati

 
 
 
 
 
 
 
 

På billedet ses Maibritt Braukmann, Anne Lyngholm og Ahmad Joumaa fra Tønder Kommunes Biblioteker. 

 

AsylSyd har i samarbejde med Tønder Biblioteker igangsat projektet 'Mens vi venter'. Projektet skal udforske og udvikle idéer og metoder til, hvordan biblioteket som kulturinstitution kan bidrage til, at asylansøgere på centrene i AsylSyd bliver introduceret til dansk kultur, litteratur, demokrati og dannelse samt bliver bevidst om at agere i det danske samfund, men de venter på deres asylsag. Projektet har til hensigt at oplyse asylansøgerne kulturelt, uanset om deres fremtid ligger i Danmark eller et andet sted.

 

Oplevelser og relationer

Når man opholder sig i et fremmed land, er der meget, der skal læres og forstås. Viden som kan være svær at tilegne sig på traditionel vis. Erfaringerne viser, at kulturformidling gennem pjecer, oplæg og foredrag ofte har minimal eller ingen indflydelse og informationerne bliver hurtigt glemt. Hvorimod informationer tilegnet gennem oplevelser og relationer, bliver husket bedre

 

Målet

Gennem kulturformidlingen er det hensigten, at asylansøgerne opnår indsigt i dansk kultur gennem relationer fremfor via pjecer og bliver i stand til at bruge den.

 

"Derfor sker kulturformidlingen mellem mennesker. Vi er overbeviste om, at dansk kultur skal opleves i sit rette element, i helt konkrete danske situationer, hvis man skal forstå den. For eksempel kan vi skabe demokratiforståelse, gennem mødet med danskere i foreninger, fremfor at holde et foredrag. Og når unge møder danske unge, vil de bedre forstå ungdomskulturen. Relationer mellem mennesker er projektets fokus og netop derfor har vi indledt et samarbejde med bibliotekerne, hvis kerneopgave er at formidle demokrati, dannelse og kultur" fortæller Lars Møldrup, som er ansvarlig for driften af Asyl Syd.

 

Projektet er forankret hos Tønder Kommunes Biblioteker og Ahmad Joumaa, som selv har oplevet at blive integreret i Danmark, er projektleder sammen med kulturformidler Anne Lyngholm Eriksen.

 

Fakta

Alle aktiviteterne er beskrevet på MensViVenter.dk, som eksempelvis indeholder 'Demokrati-caféer og Indblik i mit liv'.

 

Demokrati-café

Caféerne er en kreativ måde at formidle de demokratiske principper på til asylanter. Vi inviterer dem ind i byrådssalen og lader dem møde og debattere med en lokal politiker. Her får de en førstehånds fornemmelse af dansk demokrati.´ Caféerne bliver holdt i samarbejde med kulturudvalgsformand Jørgen Popp Petersen.

 

Indblik i mit liv

Aktiviteten tager sit udgangspunkt i udvekslingsstudent ideen. Her får unge asylanter mulighed for at mødes med jævnaldrende danskere over flere dage. Ideen er at give de unge asylanter indblik i den danske ungdomskultur. Her udgør relationer og det menneskelige møde fundamentet for en effektiv kulturformidling. Projektet bliver organiseret og udført i samarbejde med Hf-klassen på Tønder Gymnasium.

 

De næste caféer:

-          13. september kl. 9.30

-          11. oktober kl. 9.30

Indblik i mit liv på følgende dage:

-          11. september 10.30 - 15.00 (Tønder Gymnasium)

-          12. september 9.30 - 15.00 (Løgumkloster højskole)

-          18. september 9.30 - 15.00 (Tønder Gymnasium)

-          19. september 9.30 - 15.00 (Løgumkloster højskole)

 
 
 
 
Kontaktinformation

Tønder bibliotekerne, Lotte Leth-Sørensen, Leder af biblioteker og kulturinstitutioner, tlf: 74 92 98 30/20 29 01 14 

Email: lotles@toeder.dk

 

 
 
 
 

Tønder Bibliotek

Børn & Skole - Kultur & Fritid - Richtsensgade 10 - 6270 Tønder