Nordisk nyheitsbrev frå Nordisk råds sesjon 30. oktober 2019

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Øker ambisjonene i det nordiske havsamarbeidet

De nordiske klima- og miljøministrene har signert en ny erklæring for å sikre bære-kraftige nordiske hav, styrke nordisk hav-økonomi og minimere virkningene av klimaendringene. Norden er omgitt av sjø og hav og de nordiske landene har felles interesse av å sikre våre dyrebare omgivelser, melder norden.org

 
 
 
 

Nedbygging av grenser - grønne løsninger

Fellesnevneren for de som tok ordet i redegjørelsen for den nye visjonen om å være verdens mest holdbare og integrerte region var nedbygging av grensehindre og grønne løsninger. Sveriges samarbeids-minister Anna Hallberg prioriterer blant annet godkjenning av elektronisk e-identitet over grensene, at byggestandarder skal samkjøres og at yrkeskvalifikasjoner skal godkjennes over grensene. Stein Erik Lauvås, Ap, sa at alle 87 medlemmer i Nordisk råd ber om at det opprettes et Nordisk ministerråd for transport. Det er helt nødvendig for å få til gode løsninger på vei og tog over grensene. Det eksisterte et ministerråd for transport fram til 2005. Også samordning av miljøkrav og -differensierte havneavgifter for cruise-næringa blir det arbeidd videre med i nordiske organ.

 
 
 
 

Kan færøyingar køyre bil godt nok for svenske vegar?

Sveriges samarbeidsminister Anna Hallberg blei spurt om Sverige kan avskaffe regelen om at Sverige ikkje godtar færøyske førarkort. Etter ei replikkveksling med fleire deltakarar og ei konstruktiv haldning frå Hallberg, konkluderte samarbeidsminister Kaj Leo Johannessen (Færøyane) med håp og tru på at færøyingar med erfaring frå både glatte vegar, sidevind og harde verforhold blir funne kvalifiserte for køyring på trafikksikre svenske vegar. Også dei andre landa vil nå sjekke sine reglar for førarkort frå nordiske granneland. Bildet er frå Eysteroy med den einaste køyrebrua over Atlanterhavet midt i bildet.

 
 
 
 

Nordisk råds priser delt ut

Barne- og ungdomslitteraturprisen gjekk til norske Kristin Roskifte for bildeboka Alle sammen teller. Musikkprisen gjekk til den islandske multi-instrumentalisten Gyða Valtýsdóttir. Greta Thunberg fekk miljøprisen, men ville ikkje motta den. Kvartetten May el-Touky, Maren Louise Kãehne, Caroline Blanco og René Ezra vann filmprisen for den danske filmen Dronningen. Også litteraturprisen gjekk til Danmark, til Jonas Eika for novellesamlinga Efter Solen. På bildet er alle prisvinnarane flankerte av talmann i Riksdagen, Nordisk råds president og statsminster Stefan Löfven. Les mer på norden.org

 
 
 
 

"Fælles om fremtidens løsninger"

Her er mer om formannskapsprogrammet for 2020 som Danmark, Færøyene og Grønland samarbeider om. Formannskapet vil virkelig-gøre Nordisk ministerråds nye visjon 2030; "Norden skal blive verdens mest bære-dygtige og integrerede region." Færøyene og Grønland er tildelt større oppgaver og ansvar enn noen sjølstyrende land noen gang før har hatt. Les mer på norden.org

 
 
 
 

#MeToo i kultursektoren i Norden

Torsdag kl 1130-1230 ønsker Nordisk råds president Hans Wallmark velkomen til paneldebatt om #MeToo i kulturlivet, i Riksdagens pressesenter. Visepresident Gunilla Carlsson (S), likestillingsminister Thomas Blomqvist (F), direktør Mikael Brännvall i Svensk Scenkonst, skuespiller og frontfigur for danske skuespilleroppropet #StopStilheden Dorte Rømer og frilans-journalisten Ida Måwe (S) debatterer under leiing av Anna Jungner-Nordgren i Nordisk ministerråd.

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre

1.-3. november Voss - Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv

11.-17. november Nordisk litteraturuke i regi av Foreningen Norden

18.-19. november Vedbæk - Nordisk ministerråds konferanse om god og effektiv integrering

27.-29. november Riga - 2nd Baltic Sea Region 5G Ecosystem Forum

2.-3. desember Oslo - Hvordan gjør vi kulturlivet mer inkluderende og relevant for personer med flerkulturell bakgrunn? I regi av Kulturrådet

 
 
 
 

www.nordeninfo.no alltid oppdatert

Besøk heimesidene våre, alltid oppdatert med nyheiter om nordisk samarbeid, støtteordningar, nordisk arrangementskalender, partnarsøk for Norden og Interreg, og Norge leser nordisk. Sjekk også facebooksida vår.

 

 
 
 
 
 

Neste søknadsfrist hos Nordisk kulturfond er 3.2.2020. OPSTART kan søkes fortløpende.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Søknadsfrist er 1.2. kvart år.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar. Fristar for alle program blir offentleggjort snart..

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no