Nordfyns Kommune
 
 
Nyhedsbrev 7. september 2018
 
 
 
 

Dansk Industri: Nordfyns Kommune har Danmarks
fjerde bedste erhvervsklima!

 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Dansk Industri's erhvervsklimaundersøgelse 2018

 

Vi har i Nordfyns Kommune taget et stort skridt mod toppen i DI's nye Erhvervsklimaundersøgelse. 44 pladser frem og en plads som nr. 4 i Danmark.

 

Den væsentligste årsag er et forrygende godt samarbejde med de lokale erhvervsvirksomheder. Det er en kæmpe succes og æren tilfalder i høj grad også jer virksomheder. Tillykke til hele Nordfyn.

 
Læs mere 
 
 
 
 
 
 
 

Udbud på vej

Her følger en liste over opgaver, der forventes udbudt i nærmeste fremtid:

 • Håndværkeropgaver i forbindelse med forskønnelsen Bogense havn og marina samt Bogense by. Det vil fortrinsvist være brolæggeropgaver og mindre tømrerarbejder med mere.
 • Arbejder  i forbindelse med etablering af en tunnel til den kommende cykelsti mellem Søndersø og Skamby.
 • Etablering af en cykelsti mellem Kappendrup og Hjadstrup.
 • Udbud på en ny udstykning til parcelhuse i Otterup.
 • Muligvis til- og ombygning af Otterup Boldklubs klubhus med flere omklædningsrum 
  og mødefaciliteter.
 • Der skal indhentes tilbud på at få foretaget Radon-målinger på et udsnit af vores institutioner med henblik på at kontrollere koncentrationen af radon.
 
 
 
 
 
 
 

Beholderkontrol:

Har du husket at få din gyllebeholder kontrolleret?

 

Alle åbne eller lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller andet vand fra pladser på landbrugsejendomme skal kontrolleres mindst hvert tiende år, hvis beholderens kapacitet er 100 m³ eller derover. Store ajlebeholdere er altså også omfattet.

 

Beholdere, som ligger indenfor 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m2, skal dog kontrolleres mindst hver femte år.

 

Det er brugeren af beholderen som har ansvaret for at den bliver kontrolleret.

Du tilmelder din beholder til kontrol på www.virk.dk

Tilmeldingen skal ske senest 6 måneder før udløbet af 10 eller 5 år siden sidste kontrol.

 

Du vælger selv, hvem af de autoriserede kontrollanter du ønsker til at kontrollerer din beholder.

 

Du kan se listen over de autoriserede kontrollanter her

 

Når du har tilmeldt din beholder til kontrol, sørger kontrollanten for, at kommunen får besked om, at din beholder er tilmeldt, og han sender også en kopi af kontrolrapporten til kommunen, når beholderen er kontrolleret.

 

Den gode rutine

Men udover den lovpligtige beholderkontrol er det en god ide med jævne mellemrum at gå en tur rundt om din beholder. Er der sprungne kabler eller beplantning, der skal fjernes? Selvsåede træer kan hurtigt blive store og kan skade kabler eller overdækning, og også påvirke betonelementerne.

 

Har du spørgsmål vedr. kontrol af gyllebeholdere eller er du i tvivl om, hvornår din beholder sidst er kontrolleret, er du altid velkommen til at kontakte landbrugsafdelingen i Nordfyns kommune.

 

Læs mere om beholderkontrol

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Store flyttedag hos Jobcenteret og Virksomhedsservice

 

Mandag den 3. september 2018 rykkede Jobcenter Nordfyns medarbejdere tættere på hinanden.

 

Tidligere var Jobcenterets medarbejdere fordelt på to forskellige adresser, men er nu samlet på Rådhuset, Vesterled 8 i Søndersø. Dette til gavn for effektiviteten internt og udadtil imod Jobcenterets brugere og samarbejdspartnere. Jobcenterets service og tilbud er de samme som hidtil og vi står klar med råd og vejledning, hvis du har brug for os.

 

Telefonnumre:

Hovednummer: 64 82 82 30

Virksomhedsservice: 64 82 82 80

 

Medarbejderne bevarer deres nuværende telefonnumre.

 

Åbningstider:

mandag - onsdag: 09.00 - 14.00

torsdag: 09.00 - 17.00

fredag: 09.00 - 13.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jobcenteret:  Virksomhedsservice og arbejdsmarked

Er du som virksomhed på udkig efter nye medarbejdere, så står vi klar til at hjælpe dig.

 

Kontakt os endelig, når du skal bruge ny arbejdskraft. Vi hjælper med at finde de kandidater, der bedst matcher virksomhedens behov, og sender efterfølgende relevante CV'er til jer. Herefter kan du invitere en eller flere relevante kandidater til samtale.

 

Vi hjælper gerne med at finde relevante kandidater til en lang række jobs på stort set alle uddannelsesniveauer og har viden om arbejdsmarkedet og jobsituationen i lokalområdet.

 

Ring til virksomhedsservice på 64 82 82 80

 
 
 
 
 
 

Adm. direktør i House Nordic Henrik Jørgensen:

Virksomhedsservice var et kæmpe plus

 

Jobcentrets Virksomhedsservice var på pletten med hurtig hjælp, da virksomheden House Nordic manglede lagerfolk. Læs nedenstående beretning, der er skrevet af Henrik Jørgensen, administrerende direktør i House Nordic i Søndersø.

 

"Som ny virksomhed i Nordfyns Kommune, hvor der i forvejen er mange ting at få styr på, var det meget positivt, at Virksomhedsservice selv tog kontakt til mig. Derved fik jeg en viden om, hvad Virksomhedsservice kan være behjælpelige med. Det var et kæmpe plus, at jeg fik et overblik over de forskellige muligheder, der er for opkvalificering, praktik samt hjælp til stillingsopslag m.v.

 

Helt konkret stod vi netop og manglede lagerfolk, og i løbet af ganske kort tid modtog vi kandidater til stillingen og havde derfor et bredere felt, da vi skulle besætte stillingen. Og i skrivende stund har vi en kandidat i praktik inden for marketing, som muligvis bliver vores næste medarbejder i teamet.

 

I min optik er det en fordel at Virksomhedsservice ligger lokalt, så vi kan gøre brug af den lokale arbejdskraft. Virksomhedsservice ved, hvad der rører sig på arbejdsmarkedet - og det kan vi drage fordel af. Det gælder, hvad enten det er de unge mennesker, der lige er kommet ud fra gymnasiet, eller den ældre kandidat, som måske skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet."

 
 
 
 

"Jeg agter helt sikkert at benytte Virksomhedsservice fremadrettet til spørgsmål og sparring i forhold til det nordfynske arbejdsmarked. Det gælder også, når vi står og mangler arbejdskraft. For mig giver det god mening at styrke samarbejdet med virksomhedsservice, så vi hurtigt kan få løst opgaverne omkring stillingsopslag og ansættelser." 

 

Henrik Jørgensen

Adm direktør House Nordic

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Håndværkermøde - reserver datoen

 

Er du håndværker, så sæt kryds i kalenderen den onsdag
d. 31.10 kl. 17.00 - 19.30


Årets håndværkermøde holdes i år på Otterup Rådhus. Som noget nyt er indholdet til arrangementet tilrettelagt i samarbejde med 3 håndværksvirksomheder i kommunen. Der vil bl.a. være følgende på programmet:

 • Paw Cortes fortæller om sit iværksætteri mv.
 • Nanna Kirkebjerg fra Luciaklinikken (Dallund Slot) holder indlæg om stresshåndtering mv.
 • Workshop

Der vil også være noget godt til ganen.

Endeligt program og invitation udsendes senere.

 

Invitation til indvielse af Ungeposten

 

Tirsdag den 18. september kl. 10.00

Vesterled 7, 5471 Søndersø 

 

Nordfyns Kommune har samlet et fælles ungeteam i det tidligere posthus i Søndersø. Hensigten er, at de unge kommer til at opleve en tværfaglig indsats med afsæt i et helhedssyn på deres situation - vel at mærke unge, som selv bærer det afgørende ansvar for at forme sin fremtid, sin uddannelse og forfølge sine jobmuligheder.

 

De lokale virksomheder hører naturligvis også med til billedet, når vi taler unge og deres fremtidsvalg. Derfor er I naturligvis også inviteret med.

 

Taler v/borgmester Morten Andersen, udvalgsformand Anja Lund og udvalgsformand Kim Johansen. 

 
 
 
 
 
 
 

Erhvervsgrunde til salg. Må vi trække på dit netværk?

Er der nogen i dit netværk, der kunne være interesseret i at købe en af Nordfyns Kommunes ledige erhvervsgrunde?

 

Hvis ja, så må du meget gerne henvise dem til kommunens hjemmeside, hvor de kan finde vores aktuelle grunde til salg. Nordfyns Kommune har et bredt udvalg af erhvervsgrunde - og hvorfor ikke drive virksomhed fra Fyns bedste og Danmarks fjerde bedste erhvervskommune?

 
 
 
 
 
 

Borgmester Morten Andersen (t.h.) og direktør for Syddansk Erhvervsskole Lars Bregnehøj klippede den røde snor i fællesskab.

 

Snoren til ny 10. klasse blev klippet

Søndersø: De helt brede smil var fremme hos både ledere, lærere og elever, da den nye 10. klasse på det nordfynske campus i Søndersø fik sin officielle indvielse 23. august.

Eleverne har ganske vist været i gang siden 13. august, og efter de brede smil at dømme hos både lærere og elever, så er 10. klassen allerede en succes, skriver Nordfyns Kommune i en pressemeddelelse.

 

Nordfyns Kommune har indgået en driftsaftale med Syddansk Erhvervsskole om at drive den nye 10. klasse, som deler matrikel med Nordfyns Gymnasium og VUC.

 

Nyt lærerteam
De nye elever bliver mødt af et helt nyt lærerteam med undervisere fra kommunens tidligere 10. klasse, lærere med erfaring med at drive 10. klasse i Odense og helt nye lærere.- Det er en god kombination, og jeg kan garantere, at der brænder en gnist hos dem for at det her skal lykkes. Lærerne vil gøre alt for, at eleverne skal have det godt, men også for at de skal lære nog, siger direktør for Syddansk Erhvervsskole Lars Bregnehøj.

 

En ny start

Ifølge borgmester Morten Andersen (V) ligger der en ny vision bag dannelsen af den nye 10. klasse, og den handler meget mere om nye muligheder end om afslutning.- Når elever går ind ad døren her, så er det ikke til afslutningen på folkeskolen, men begyndelsen til en ungdomsuddannelse, hvad enten det så er en gymnasieuddannelse, en erhvervsfaglig uddannelse eller noget helt tredje, siger borgmester Morten Andersen.

 
 
 
 
 
 

Skal regnvand som ressource være dit forretningsområde?

 

Regnvand er nødvendigt for at afgrøder, træer og naturområder kan eksistere, men regnvand kan gå hen og blive et problem, hvis vi ikke håndterer det klogt.

 

Som andre kommuner er også Nordfyn  udfordret af de større og kraftigere regnmængder.  Flere steder oplever vi problemer med at aflede vandet, uden at det påvirker boliger eller marker.  Vores spildevandssystem, drænrør og vandløb er ikke gearet til det "nye klimascenarie".

 

Det koster mange penge at få styr på. Vi har brug for flere valgmuligheder til løsningen.

Der er brug for håndværkere og entreprenører, der kan gøre regnvand til en ressource frem for et problem, når grundejere og kommuner skal håndtere regnvandsmængderne og gøre det klogt. Klima bliver et fokusområde på Nordfyn i fremtiden

 

Bliv klimaentreprenør
Som Klimaentreprenør får du kvalifikationer i praktisk udførelse af klimatilpasningsløsninger og skybrudssikring. 


På kurset får du blandt andet viden om myndighedskrav, forundersøgelser, design, valg af planter og dimensionering af klimaløsninger som regnbede, terrænregulering i græsplæne, faskiner, permeable belægninger, regnvandsbeholdere, grønne tage og højvandslukke. Uddannelsen er på 4 dage. Du har mulighed for tillægsuddannelse i brug af Facebook/sociale medier (2 dage).

 
 
 
 

Kurset henvender sig til fagansvarlige, formænd eller selvstændige inden for kloakmestre, anlægsgartnere og entreprenører.

 

Kurset afholdes i Odense i perioden 23. oktober til 27. november. Ansøgningsfrist er den 9. oktober. 

 

Se mere om uddannelsen og læs hvad andre har fået ud af den.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Task Force Erhverv

Telefon: 20 46 08 28

Mail: mgr@nordfynskommune.dk