Nordisk nyheitsbrev 22. juli 2019

 
 
 
 

Vi skaper entusiasme for Norden!

Nordisk informasjonskontor Norge er et informasjons- og ressurssenter innen nordisk samarbeid. Vår målsetting er å bidra til økt og tettere samarbeid på ulike samfunnsområder mellom de nordiske landene. Vi hjelper deg gjerne videre med din nordiske idé.

 
 
 
 

Siste utlysing for interreg i nord denne perioden

Den syvende og siste utlysningsrunden for Nordisk Periferi og Arktis-programmet (NPA) er nå åpen. Fram til 30. juli kan nye og eksisterende prosjektsamarbeid sende inn søknader til programmet. Utover hovedprosjekter som følger ordinære søknadskriterier ønsker overvåkningskomiteen søknader til to konkrete satsninger i NPA-programmet. Les mer

 
 
 
 

Elbåt til interregprosjekt på Hvaler

El-båt fra Green Waves i Tvedestrand blir vist fram i ESBØ-prosjektet for Hvaler og Orust torsdag. På bildet gründar Ole Jacob Salomonsen, 101 år gamle skippar Mette Ellingsen og varaordførar June Marcussen (V) i Tvedestrand. ESBØ skal gjennom pilot-installasjoner og dialog med interessentene teste ut klimasmarte løsninger innenfor sol, vind, vann, havn og samfunnsplanlegging. Landstrøm er på plass, nå blir elbåten vist fram. Mer om ESBØ her

 
 
 
 

Jan Tore Sanner får nye kolleger

Etter vala i Finland og Danmark er Thomas Blomqvist (Svenska folkpartiet) og Mogens Jensen (Socialdemokratiet) nye nordiske samarbeidsministrar. Her er alle dei nordiske samarbeidsministrane i juli 2019. Rull lengst ned på sida til norden.org

 
 
 
 

Suzanne Brøgger i litterært djupdykk i Grimstad

Suzanne Brøgger er blant dei nordiske gjestane i årets Ibsen- og Hamsundagar i Grimstad 7.-11. august. Ho er med i litterært djupdykk med Alf van der Hagen 9. august. Dagen etter er ho i samtale med Fredrik Wandrup i Ravndalen i Kristiansand. Hennes nyaste roman Koral har kome både i Danmark, Norge og Sverige i vår.

Nyleg var Suzanne Brøgger også i Danmarks ambassade og Det danske kulturinstitutt i Riga, i samtale med latviske Nora Ikstena under leiing av dagleg leiar Jan Kløvstad i Nordisk informasjonskontor Norge. (Foto Stefan Eriksson, Nordisk ministerråds kontor i Riga)

Meir om Ibsen- og Hamsundagane her

 
 
 
 

Arendalsuka: Søkarseminar for Interreg

Møt statssekretær Anne Karin Olli, fylkesvaraordførar Jon-Olav Strand, interregsekretariatet og aktørar som har fått støtte frå interreg til å gjennomføre planane sine. Kom til Nordens telt på Langbrygga onsdag 14. august kl 1300. Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak har søkarseminar og gir individuell informasjon i tillegg.Les mer

 
 
 
 

Nordens verdifestival - Protestfestivalen i Kristiansand

Årets protestfestival 2.-8. september har eit sterkare nordisk preg enn noen gong før, blant anna med  finlandssvensk heilaften. Les heile programmet her

 
 
 
 

Forskarkonferanse om restaurering av det marine kystmiljøet i Skagerrak

Göteborgs universitet inviterer både forskarar, representantar for dei marine nasjonalparkane og kystkommunane rundt Skagerrak til konferanse på Tjärnö 27. august. Bildet er frå Marstrand. Detaljprogam får du ved å kontakte Göteborgs Universitet

 
 
 
 

Folkehøgskolen på Færøyane har ledige plassar

Norske folkehøgskolar melder om mange søknadar og noen stader ventelister. Føroya Fólkaháskúli i Tórshavn har noen ledige plassar på haustkurset. Med pris  DKK 15 800, og sjanse for stipend i tillegg, ligg alt til rette for ein innhaldsrik haust på Færøyane. Les meir

 
 
 
 

Ledige jobbar i nordisk samarbeid

Nordens Hus i Reykjavík, Nordens Hus på Færøyane, Nordens velferdssenter og Nordisk kulturkontakt har ledige stillingar. Les meir om spennande utfordringar på norden.org

 
 
 
 

Norden på plass i alle politiske sommarfestivalar

Bli med Nordisk råd og Nordisk ministerråd Norden rundt i dei store politiske sommarfestivalane. I Arendal 12.-17. august blir det eit stort Norden-telt på Langbrygga. Les meir, og ver hjarteleg velkomen.

 
 
 
 

Nordisk Tidskrift med politiske krøniker

Politikk i kvart nordisk land i 2019 (norsk del ved Harald Stanghelle), Nordens representasjon i EU-parlamentet, minneord om Claes Wiklund - ein bauta i nordisk samarbeid i årtier -, politiske biografiar og omtale av Nils Aas er blant innhaldet i 2019-2 av Letterstedtska Föreningens tidskrift. Abonnement kan teiknast her. Heile utgåva kan lesast her.

 
 
 
 

Interreg - for heile Norge

Heimesida Interreg.no er alltid oppdatert om det omfattande Interreg-samarbeidet som mange norske kommunar, fylkeskommunar, næringsliv og andre er med i.

 
 
 
 

Komande arrangement 

Oppdatert kalender med nordiske arrangement og søknadsfristar på heimesidene våre

12. september Tórshavn - NordForsks dagskonferanse om etikk i helseforsking i små samfunn

25. september Stockholm - dagskonferanse om inkludering i regi av Nordens velferdssenter

 
 
 
 

www.nordeninfo.no alltid oppdatert

Besøk heimesidene våre, alltid oppdatert med nyheiter om nordisk samarbeid, støtteordningar, nordisk arrangementskalender, partnarsøk for Norden og Interreg, og Norge leser nordisk. Sjekk også facebooksida vår.

 

 
 
 
 
 

Neste søknadsfrist hos Nordisk kulturfond er 1.10.2019. OPSTART kan søkes fortløpende.

 

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram. Søknads-frist er 1.2. kvart år.

 

Nordisk kulturkontakt har mange tilskotsordningar og søknadsfristar. Fristar i 2019 er: VOLT 12.8., mobilitets-støtte 22.8., kultur- og kunst 19.9., nettverksstøtte 26.9 og barne- og ungdoms-programmet NORDBUK 7.10. Neste søknad for residensstøtte blir  tidleg i 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk informasjonskontor Norge
Postboks 77, 4801 Arendal - Tlf: 91 80 82 56 (Jan Kløvstad) og 97 58 43 25 (Christin Bjerke)  

E-post: nordeninfo@nordeninfo.no