Helhedsplan for Nørresundby Torv

 
 
 
 

Arkitektkonkurrencen om at få skabt en helhedsplan for Nørresundby Torv - Byrum i Nørresundbys midte - er netop afgjort. Det vindende forslag er udarbejdet af et team med MOE og Schønherr i spidsen.

 
 
 
 
Visualisering fra Torvet mod fjorden.jpg

Nørresundby Torv - Visualisering fra Torvet mod fjorden. Illustration: Schønherr og MOE

 

Som en del af mobilitetsløsningen for det nye Børne- og ungeunivers på Stigsborg i Nørresundby blev der i november 2021 udbudt en konkurrence om en helhedsplan for strækningen fra Sankt Peders Gade i nord via Torvet til Strandgade i syd. 


Strækningen skal blive en af de naturlige ruter at vælge som sikker skolevej mellem Skansevejens skoledistrikt og den nye skole på Stigsborg. Der skal skabes en bedre sammenhæng mellem Nørresundby Midtby og havnefronten, og Torvet skal styrkes som Nørresundbys centrum, og blive en attraktiv og grøn destination med gode rammer for byliv og handel.

 

Rådmand i By og Land Jan Nymark Thaysen siger om vinderforslaget: 

 

-"Vi har med vinderforslaget fået en rigtig flot og robust helhedsplan, der lever helt op til vores visioner, og samtidig skaber rammerne for et attraktivt byrum, som kan løfte oplevelsen af det centrale Nørresundby. Med en visionær plan vil der altid være ting, som skal justeres, så nu trækker vi i arbejdstøjet i forhold til den videre tilpasning og bearbejdning, og her skal vi bl.a. i dialog med relevante interessenter. En anden ramme, der skal afklares, er den økonomiske, da den er afgørende for, hvor ambitiøse vi kan være. Intentionen er, at projektet skal være gennemført ved åbningen af det nye Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Havnefront i begyndelsen af 2025, og jeg ser frem til et rigtig flot resultat, der vil skabe liv og mindeværdige oplevelser på Nørresundby Torv".


Rådmanden suppleres af næstformanden i By- og Landskabsudvalget Lisbeth Lauritsen, der - ligesom Jan Nymark Thaysen - var en del af bedømmelseskomitéen:


- "Det var ikke nogen helt nem beslutning, for vi fik tre rigtig gode forslag, som vi i dommerkomitéen skulle vælge imellem. Som jeg ser det, så tilfører det her projekt udover en sikker skolevej også mere grønt, mere oplevelsesværdi og bedre rammer for handel og byliv omkring Nørresundby Torv. Det trænger vi til, og jeg glæder jeg mig til at se idéerne realiseret", slutter Lisbeth Lauritsen.
 

Vedhæftet er foreløbig situationsplan og visualiseringer. Der tages forbehold for justeringer og projektets endelige udformning. Illustrationerne kan anvendes med angivelse af kilde: Schønherr og MOE.

 
 
 
 
Kontaktinformation

For yderligere informationer kontakt nedenstående medlemmer af bedømmelseskomitéen:

  • Jan Nymark Thaysen, Byrådsmedlem og Rådmand for By og Land på telefon 9931 2100 / 2520 2180 eller på mail jnt-byraad@aalborg.dk 
  • Lisbeth Lauritsen, Byrådsmedlem og næstformand i By og Landskabsudvalget på telefon 4032 9660 eller på mail ll-byraad@aalborg.dk 
  • Mette Skamris Holm, Stadsingeniør i By og Land på telefon 2520 2350 eller på mail mette.skamris@aalborg.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aalborg Kommune
 
Social media icon Social media icon Social media icon