Presseinvitation: 1. spadestik til sluse ved Onsild Å i Hobro

 
 
 
 

Onsdag 21. juni kl. 15.30 til 1. spadestik på sluse, som skal sikre os mod oversvømmelser i Hobro

 
 
 
 
15122022 Fugleperspektiv - B - FINAL.jpg

Illustration af slusen

 
 
 
 

Mariagerfjord Vand og Mariagerfjord Kommune udfører i samarbejde et sluseanlæg ved Onsild Å i Hobro. Det skal sikre os mod oversvømmelser ved Onsild Å og tilstødende områder i forbindelse med stormflodssituationer, hvor vand kan blive presset ind i Hobro og dermed Mariagerfjord Kommune.

 

Spaden bliver sat i jorden til en ny og større sluse, som erstatter det gamle og utidssvarende anlæg fra 1930. I forbindelse med slusen etableres en kæmpe pumpe, der hvert sekund kan flytte 1.500 liter vand fra åen ud i Mariager Fjord. Pumpen er så smart indrettet, at fiskene kan svømme igennem den.

 

Sluse er del af klimasikring i Hobro

Det er vigtigt, at der bliver gjort en indsats for at pumpe vand ud af Onsild Å og Vesterfjord, så risikoen for oversvømmelser langs Vesterfjord minimeres og Hobro midtby bliver beskyttet mod fremtidige stormfloder.

 

Hobro midtby skal klimasikres nu, fordi der her er en stor samling af værdier og sårbarheder som offentlige institutioner, infrastruktur og private boliger.

 

Klimaslusen ved udmundingen af Onsild Å er første skridt i forhold til at sikre os mod oversvømmelser i Hobro. Når slusen er færdig i december 2023, planlægges der yderligere barriere på tværs af havnefronten.

 

Projektet er et samarbejde mellem Mariagerfjord Vand og Mariagerfjord Kommune. Arbejdet vil blive udført juni-december 2023.

 

Pressen er velkommen

Byggepladsen ved Onsild Å i Hobro onsdag 21. juni kl. 15.30-16.00.

 

Hvem kan pressen møde?

Udvalgsformand for Klima og Landdistrikter Jesper Skov Mikkelsen og direktør Søren Erikstrup fra Mariagerfjord Vand vil tage det første spadestik til klimaslusen i Hobro.

 

Derudover deltager udvalgsformand for Teknik og Miljø Jørgen Hammer Sørensen samt rådgiverfirmaet WSP og entreprenørfirmaet HMC.

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation
  • Udvalgsformand Jesper Skov Mikkelsen, tlf. 51 48 18 33
  • Naturgeograf Anni Tindahl Østergaard, tlf. 24 49 18 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1 | 9500 Hobro | Tlf: 97 11 30 00 | raadhus@mariagerfjord.dk

 
Social media icon Social media icon Social media icon